Sjekk om din finansielle rådgiver er godkjent og autorisert

Fra 12. april kan du selv sjekke om din rådgiver har bestått den teoretiske og praktiske kunnskapsprøven og er godkjent og autorisert for å gi deg finansiell rådgivning i tråd med bransjenormen.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Finansielle rådgivere skal holde et høyt kompetansenivå, for at du skal få finansiell rådgivning av høy kvalitet – sjekk om din rådgiver er autorisert!

Av: Brigitte Watz, Finansportalen

Tirsdag 12. april 2011

Du skal kunne være trygg på at rådene du får holder god faglig kvalitet og at den finansielle rådgiveren prioriterer dine interesser, fremfor finansbedriftens ved interessekonflikt. Nå kan du gjennom et enkelt søk på nettet finne ut om rådgiveren du benytter er autorisert gjennom finansnæringens autorisasjonsordning. Gjør søk i autorisasjonsregisteret fra autorisasjonsordningens nettside.

Autorisasjonsordningen

For å styrke den finansielle rådgivningen har Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Finansforbundet og Verdipapirfondenes forening etablert den nasjonale autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Les mer om autorisasjonsordningen på ordningens nettside og i reglene for autorisasjon av finansielle rådgivere.

Målet med ordningen er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder gjennom å fremme og sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. For å oppnå autorisasjon må finansiell rådgiver bestå en teoretisk og praktisk kunnskapsprøve. Se hvilke krav som stilles i den teoretiske og praktiske kunnskapsprøven på autorisasjonsordningens nettside.

Autoriserte finansielle rådgivere forplikter seg til å følge bransjenormen for god rådgivningsskikk og gjennomgå jevnlige kunnskapsoppdatering. Alle finansbedrifter er invitert til å slutte seg til autorisasjonsordningen og her finner du oversikt over tilsluttede finansbedrifter på autorisasjonsordningens nettside.

Bedre finansiell rådgivning

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier til fylket.info at det har vært høyst nødvendig å ta grep i forhold til spare- og investeringsrådgivning i Norge. – En finansiell rådgiver skal ivareta kundens interesse, og ikke selge produkter bare fordi arbeidsgiver tjener på det. Autorisasjonsordningen er med på å skape høyere bevissthet hos rådgiverne om hvilke råd de gir. Dette er en forutsetning for å treffe riktige etiske valg, sier Jensen.

Andre ressurser

Publisert: 12. April 2011
Visninger: 5590