Snart kan vi hjelpe deg med å sende penger hjem

Høsten 2010 vil vi kunne tilby brukerne våre en ny og nyttig tjeneste.

Av: Elisabeth Realfsen, Finansportalen

20 august 2009

Med Sende penger hjem – løsningen vår vil privatpersoner som ønsker å overføre penger til utlandet kunne sammenlikne leverandører og velge hvordan pengene kan sendes til utlandet  på bakgrunn av oppdaterte fakta om priser, kurser og andre viktige sider ved overføringstjenestene som tilbys i markedet. Løsningen vår vil bli laget etter samme lest som barometrene våre, hvor du i dag kan sammenlikne priser og vilkår for blant annet innskudd, boliglån og dagligbanktjenester.

Initiativet til å legge en norsk Sende penger hjem – løsning til Finansportalen.no er tatt av Utenriksdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid. Det er minst to viktige grunner til at brukerne våre kan glede seg til at den nye tjenesten vår står ferdig:

I en rapport fra Institutt for Fredsforskning fra 2007 er det dokumentert at de samlede kostnadene ved en pengeoverføring fra Norge til utlandet ofte utgjør mellom 10 og 20 prosent av beløpet som overføres, avhengig av blant annet destinasjonsland, overføringsmetode og leverandør. Dette er for oss et tegn på at det er riktig å lage en gjennomsiktig markedsplass hos oss for disse tjenestene, slik at brukerne våre kan gjøre bevisste valg når dere trenger å overføre penger.

Sende penger hjem – løsningen hos oss kan også føre til at vi også når frem til nye og flere forbrukere med tjenestene som vi allerede tilbyr. Vi håper og tror at både første- og annengenerasjons innvandrere og alle andre nordmenn med tilknytning til utlandet, gjennom å bruke den nye løsningen vår, også ender opp med å bruke både boliglånsbarometeret vårt, sammenlikningene våre av forsikringsvilkår og mere til! 

Vår målgruppe er i utgangspunktet alle landets to millioner husholdninger – dette blir enda en vei frem til alle. 

Prosjektleder for Sende penger hjem er Finansportalens IT-sjef Raif Aaker, mobil  91624261

 

 

Kategori:
Publisert: 20. August 2009
Visninger: 1262