Spare i bank? Kom til oss!

På Finansportalen kan sparere velge og vrake blant over 700 spareprodukter i norske banker.

Penger

Tirsdag 16. september 2008

Av: Elisabeth Realfsen, finansportalen.no

I disse dager med børsfall og stor usikkerhet kan vi være til stor nytte – og glede for nervøse småspareres hjerter. Ved siste måling, inneholdt vi norske bankers rentebetingelser for  737 innskuddsprodukter.

Best oversikt

Siden januar har bankene lastet inn stadig flere av sine innskuddsbetingelser på finansportalen.no, og vi tør påstå at vi gir landets mest fullstendige produktoversikt for norske bankkunder.

Vårt banksparebarometer viser følgende meny for en sparer med 50.000 kroner og forkjærlighet for banksparing (priser per 16. september): 

Kontotype

 

Beste effektive rente

Flytende rente uten bruksbegrensninger

 

6,8 %

Flytende rente med bruksbegrensninger

       

6,8 %

Pensjonssparing

 

6,95%

Fastrente  0 – 1 år

 

7,1 %

Fastrente 2 – 3 år

 

6,5 %

Fastrente 4 – 5 år

 

5,25 %

Betingelsene varierer i liten grad med innskuddsmengden. Er du interessert, bør du likevel sjekke betingelsene knyttet til hvor store innskudd du ønsker å plassere i bank. Trykker du på den grønne knappen én gang,  gir barometeret vårt i første omgang full oversikt over hele markedet som er av interesse for deg.

Er du bare interessert i én eller noen få typer bankspareprodukter, for eksempel flytende eller fast rente i en begrenset tid, kan du velge blant filtreringsmulighetene øverst i barometeret.  Trykk så på den grønne knappen i barometeret én gang til, og velg og vrak!

 

Kategori:
Publisert: 16. September 2008
Visninger: 2213