Styr unna reiseforsikringsforsikringsfellene

Skal du ut og reise? Pass på at forsikringen er i orden og styr unna fallgruvene når du velger reiseforsikring!

Mange «tror» at de er forsikret, men når uhellet er ute viser det seg at forsikringen ikke gjelder. Det kan dermed være smart å ta en ekstra titt på kredittkortet eller forsikringspapirene.

En gjennomgang foretatt av Finansportalen i 2016 viste at av totalt 382 kredittkort i Finansportalens kredittkortoversikter var det bare 44 kort som ikke inkluderte reiseforsikring. De fleste kredittkort inkluderte altså reiseforsikring.

Det spesielle med reiseforsikringene som er knyttet til kredittkort, er at de ikke gjelder uansett, men er så nært knyttet til hvordan du bruker kredittkortet:

Vanligvis kun er du kun dekket av reiseforsikringen knyttet til kortet dersom du kan dokumentere at du har betalt minst 50 prosent av transportkostnaden med kortet.

Dersom du skal leie bil i utlandet, eller deler opp reisen i flere etapper – kan du risikere at forsikringen ikke gjelder.

Trenger du forsikring? Noen vil kanskje vurdere å droppe reiseforsikring utover kredittkort. Du betaler vanligvis ingenting for en forsikring knyttet til kredittkort, men disse har i snitt lavere dekningsnivå enn helårs reiseforsikring.

Vår gjennomgang viser at du er bedre sikret mot de fleste eventualiteter ved å velge å kjøpe en helårs forsikring.

Reisebilde

Billigst er ikke best

Dersom du skal kjøpe ny helårsforsikring, er det viktig at du vet hva du betaler for.

Selv om en forsikring er billig, betyr ikke det at den er best. Det er store variasjoner i hva forsikringen faktisk dekker. Du bør derfor undersøke pris og vilkår nøye før du signerer en ny forsikringsavtale.

Er du usikker på hva du trenger å forsikre deg mot? Du bør prioritere å forsikre dine største verdier.

Normalt omfatter reiseforsikringen følgende:

Reisegods: Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Omfatter også tap av billetter, pass og penger.

Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.

Reiseulykke: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Etter fylte 70 år er det begrensninger i summene ved død og invaliditet.

Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise.

NOEN FALLGRUVER

FALSK TRYGGHET? Noen «tror» at de er dekket av mor/fars forsikring, men sjekk om familiens forsikring faktisk gjelder.

Europeisk helsetrygdkort er et kort som gir deg tilgang til akutt og nødvendig helsehjelp. Kortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg.  Du må imidlertid ikke tro at Helsetrygdkortet erstatter en reiseforsikring fullt ut. En rekke erstatninger, som for eksempel utgifter til hjemtransport, kan du bare få gjennom å kjøpe reiseforsikring.   

DEKNING. Dersom du drar på ekstremferie eller tar høy risiko, kan det være at forsikringen ikke gjelder og du sitter igjen med regningen. Sjekk vilkåreneDette er selve avtalen mellom forsikringsselskapet og deg som kunde. Her beskrives hva som dekkes og hva som ikke dekkes, og forutsetninger for erstatningssummer.
Mer om Forsikringsvilkår
nøye!

KREDITTKORT. Du er kun dekket av reiseforsikringen knyttet til kredittkort dersom du kan dokumentere at du har betalt minst 50 prosent av transportkostnaden med kortet.

Kredittkortforsikring er mindre egnet dersom reisen er oppdelt. I verste fall kan du havne i en situasjon der du var forsikret kun på deler av turen.

TIDSBEGRENSNING. Skal du reise lengre enn 45 dager bør du være klar over at de fleste forsikringer faktisk ikke gjelder. Skal du være borte over et lengre tidsrom, må du mest sannsynlig kjøpe en utvidelse av forsikringen.

MEDLEMSKAP. Medlemskap Folketrygden! Det er en risiko for at du mister medlemskap i Folketrygden ved lengre utenlandsopphold eller at du tar betalt jobb i utlandet.

ANDRE FORSIKRINGER. Et lengre opphold i utlandet kan virke inn på dine andre forsikringer. Sjekk om boligforsikringen virker om du forlater landet i lengre perioder.

Her er noen tips fra Forbruker Europa:

  1. Definer behovet ut fra destinasjon og gjøremål
  2. Sjekk dine eksisterende forsikringsavtaler. Er du forsikret via kredittkort?
  3. Finnes det selskap spesialisert på denne type forsikringer?
  4. Ved personskader/ulykker vil man være dekket gjennom en felles europeisk helse ordning (se forbrukereuropa.no)
  5. Husk helsekort

 

Kategori:
Publisert: 22. December 2015 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 5153