SparekontoPlussFast 5 år

Leverandør *: Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo

Markedsområde: Landsdekkende

Produktnavn: SparekontoPlussFast 5 år

Krav om annet produkt?: Nei

Forutsetter medlemskap?: Nei

Gruppe: Fastrente avtaleperiode 4 - 5 år

Må være student?: Nei

Må være pensjonist?: Nei

Alder fra: 18 år

Alder til: 100 år

Minimumsinnskudd: Ubegrenset

Totalt maksimalt innskudd: 2 000 000 kr

Sikret innskuddbeløp: 100 000 EUR i Riksgälden og opp til 2 millioner NOK i Bankenes sikringsfond

Innskuddsikringsordning: Filialmedlemmer er dekket med inntil 2 000 000 norske kroner, hvorav 100 000 euro dekkes av sikringsordningen til filialmedlemmets hjemstat. I Sverige er garantibeløpet 1 050 000 svenske kroner. Bankenes sikringsfond garanterer for overskytende beløp og opp til to millioner kroner Les mer: https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/ og www.bankenessikringsfond.no

Andre betingelser: SparekontoPluss med Sparevalg passer deg som har kapital som du vet at du ikke trenger i den nærmeste tiden, og som vil vite akkurat hva din avkastning blir. Du kan velge mellom å la pengene forrente seg i 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 7 år. Vi gir deg mulighet til selv å bestemme hvordan rentene skal kapitaliseres. Dermed får du som kunde både høy sparerente og samtidig mulighet til å disponere opptjente renter. Det eneste du forplikter deg til er at selve beløpet du setter inn hos BlueStep blir stående urørt i bindingsperioden. Du kan velge kapitalisering månedsvis, kvartalsvis, årlig eller etter endt bindingstid. I Finansportalen presenteres tilbud om SparekontoPluss med årlig kapitalisering. Du risikerer aldri å tape pengene dine når du har sparepengene hos oss. Etter bindingstiden konverteres kontoen til en SparekontoPluss med flytende rente og frie uttak. Vårt mål er alltid å gi en konkurransedyktig rente også på denne kontoen. Hvis du vil fortsette med bundet sparing, åpner du bare en ny fastrente-konto. På sparekonto med fast rente har man 10 dager fra dagen for kontoåpning å gjøre innskudd, deretter stenges kontoen for ytterligere innskudd. Det er ingen begrensninger i antall innskudd som gjøres i denne ti-dagers perioden. SparekontoPlussFast kan heller ikke avsluttes under bindingstiden. BlueStep er medlem i Bankenes sikringsfond. Dette betyr at alle kunder i BlueStep har garanti for sine innskudd, opp til 2 millioner NOK per kundeforhold. Det eneste du trenger for å åpne SparekontoPluss er et norsk personnummer, ha norsk folkebokføringsadresse, en norsk bankkonto, ha BankID, samt at du må være minst 18 år.

Krav om månedlig sparing?: Nei

Frie uttak pr. år: 0

Kapitaliseringsperiode: Årlig

Type trapperente: nei

Rentesats 1 (nominell): 1,92 %

Beløp rentesats gjelder fra: 0 kr

Gyldig fra: 28.04.2022

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet.