Refinansieringslån med sikkerhet

Leverandør *: Kraft Bank ASA

Markedsområde: Landsdekkende

Produktnavn: Refinansieringslån med sikkerhet

Krav om annet produkt?: Nei

Forutsetter medlemskap?: Nei

Må være pensjonist?: Nei

Alder fra: 18 år

Alder til: 100 år

Maksimal belåningsgrad: 85 %

Maksimalt antall år løpetid: 30 år

Maksimalt antall år avdragsfrihet: 1 år

Forbehold: Etableringsomkostninger. fra 2-4 % av lånesummen.

Kapitaliseringsperiode: Månedlig

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet.

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr type: gebyr i %

Etableringsgebyr: 4,00 %

Rente på lånet

Mange banker gir lavere rente hvis du låner mer. Du kan f.eks. få én rente hvis du låner mellom 500 000 og 1 000 000, og en lavere rente hvis du låner mer enn 1 000 000. Dette er angitt under.

Rente

For lånebeløp fra: 300 000 kr

For lånebeløp til: 10 000 000 kr

Nominell rente: 7,75 %

Termingebyr: 75 kr

Gyldig fra: 28.09.2023