Rammelån

Leverandør *: Skue Sparebank

Markedsområde: Lokalt/Regionalt

Produktnavn: Rammelån

Produktpakke: Brukskonto med lønnsinngang

Krav om annet produkt?: Ja

Forutsetter medlemskap?: Nei

Må være pensjonist?: Nei

Alder fra: 18 år

Alder til: 100 år

Maksimal belåningsgrad: 60 %

Maksimalt antall år løpetid: 30 år

Maksimalt antall år avdragsfrihet: 10 år

Depotgebyr: 0 kr

Forbehold: Skue Sparebank kan nå tilby deg et produkt hvor du selv kan innvilge deg lån uten å måtte ta kontakt med banken på forhånd. Lånet innebærer at du for eksempel kan finansiere bil, båt, motorsykkel, ferie eller oppussing av boligen uten at du må gjennom en lånesaksbehandling i banken. Dette gjør du selv i din nettbank. Du sparer med andre ord både tid og penger. Med et Fleksilån innvilges en kreditt på inntil 70% av forsvarlig verdi på din bolig. Boliglånet vil på denne måten bli innbakt i Fleksilånet. Differansen mellom innvilget kreditt og lånet vil da utgjøre din disponible saldo. Etter 10 år reforhandles lånet. Renter og termingebyr blir belastet den siste i hver måned, avdrag velger du selv når du vil innbetale, så lenge kredittrammen ikke overskrides. Renten vil følge bankens ordinære betingelser for boliglån, med et tillegg på 0,15 prosentpoeng. Etableringomkostninger vurderes etter lånets størrelse og medgått tid. Min kr. 2000,-, maks kr. 8000,- . Termingebyr er kr. 60,- pr. mnd. For å innvilge et Fleksilån forutsettes det at din lønn går inn på konto i banken. Alle lån innvilges etter kredittvurdering av låntaker. Vi legger vekt på bl.a. betalingsevne og –vilje og tilleggsprodukter.

Kapitaliseringsperiode: Månedlig

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet.

Dette lånet er et rammelån

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr type: gebyr i kr

Etableringsgebyr: 3 000 kr

Rente på lånet

Mange banker gir lavere rente hvis du låner mer. Du kan f.eks. få én rente hvis du låner mellom 500 000 og 1 000 000, og en lavere rente hvis du låner mer enn 1 000 000. Dette er angitt under.

Rente

For lånebeløp fra: 200 000 kr

For lånebeløp til: Ubegrenset

Nominell rente: 2,20 %

Termingebyr: 60 kr

Gyldig fra: 07.11.2020