Ekstra

Produktpakke: Ekstra

Leverandør *: SpareBank 1 Oslo Akershus

Markedsområde: Landsdekkende

Produktpakke årsgebyr: 900 kr

Minimum antall produkter: 1

Minimum inntekt: 0 kr

Minimum gjeld: 0 kr

Minimum sparing: 0 kr

Må være pensjonist?: Nei

Må være student?: Nei

Alder fra: 18 år

Alder til: 100 år

Andre betingelser: Med Ekstra i SpareBank 1 Oslo Akershus får du gode fordeler som gjør din bruk av banken rimeligere og mer praktisk. Kort og betaling - Kombinert VISA og Minibank/Betalingskort uten årsgebyr. Ingen gebyrer på uttak i SpareBank 1s minibanker. Ingen gebyrer på varekjøp i Norge og i utlandet. Gebyrfri betalingsformidling ved bruk av AvtaleGiro, Nettbank og Telefonbank. Gebyrfrie nødkontanter inntil kr 40.000,-. Kontokreditt uten provisjon og etablerings-kostnader inntil kr 150.000,- etter kreditt-vurdering. Kun belastning av renter ved bruk. Lån - lavere rente på lån med sikkerhet i bolig. Halvt etablerings- og depotgebyr ved lån/refinansiering. 0,5 % lavere rente på lån med sikkerhet i bil via vår samarbeidspartner SpareBank 1 Finans Østlandet. Sparing - 25 % rabatt på kjøpsgebyr ved kjøp av fond og/eller Unit Link og/eller Livrente for minst kr 50.000,-. Bolig - Kr 1.750,- i rabatt hos EiendomsMegler 1 ved salg av eiendom. Forsikring - 5 % rabatt på skadeforsikring i SpareBank 1. Medlemskapet gir grunnlag for å søke om kredittkortene MasterCard/Visa Gold.

Produkter: Høyrentekonto Ekstra , Fastrente 70% 3 år , Fastrente Ung 85% 3 år , Fastrente 70% 5 år , Fastrente Ung 85% 5 år , Boliglån 70 % Ekstra , Flexilån I , Ungdomslån 85 % Ekstra , Ekstra

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet.