Hvor mye kan jeg låne?

Denne kalkulatoren beregner hvor mye penger du kan låne, ut i fra hvor mye du kan sette av til betaling av et annuitetslån hver måned. Kalkulatoren tar ikke hensyn til skatt.

Du kan låne kroner med de dataene som er oppgitt. I tabellen under kan du se hva som skjer med lånebeløpet ved endringer i terminbeløp eller rente.
Rente Betaling pr. måned