Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto kommer i 2021

Fra 2021 vil 1,5 millioner nordmenn få sin egen pensjonskonto, hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber samles på et sted. Dette har Stortinget vedtatt gjennom endringer i innskuddspensjonsloven. Ordningen gjelder for ansatte i private bedrifter som har innskuddspensjon.  Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, hvis ikke du reserverer deg mot en slik samling.

Poenget med den nye ordningen er å redusere gebyrene som arbeidstakere i dag betaler på pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold, noe som vil sikre forbrukerne mer i pensjon. Samtidig vil forbrukerne få bedre oversikt over egen pensjonssparing når pensjonsmidlene samles ett sted.

Automatisk sammenslåing gjelder ikke alle

Det er ikke nytt at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold kan slås sammen og samles på ett sted, slik at man unngår unødvendige gebyrer. Det har forbrukerne gjort i økende grad siden lanseringen av Gebyrsjekken på Finansportalen i 2017. Det som er nytt er at dette gjøres automatisk for mange forbrukere, hvis man ikke reserverer seg, og at tidligere opptjening i pensjonskapitalbevis slås sammen med pensjonsopptjeningen som gjøres i innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold.

Ordningen med egen pensjonskonto gjelder kun for de arbeidstakerne som er i et aktivt arbeidsforhold hos en privat arbeidsgiver som har innskuddspensjon i dag. Det betyr at det er mange som ikke omfattes av ordningen. Disse må fortsatt ta aktive grep selv for å sørge for at gebyrene på pensjonsmidlene ikke blir for høye. De som i dag jobber i det offentlige omfattes ikke av ordningen, og må passe på selv. Det samme gjelder arbeidsledige og personer som flytter til utlandet. For disse gruppene gjelder fortsatt rådet om å samle sine pensjonskapitalbevis hos ett selskap, og velge et selskap som ikke belaster administrasjonsgebyr. Se oversikten her: https://www.finansportalen.no/pensjon/pensjonskapitalbevis

Du kan selv velge pensjonsselskap for egen pensjonskonto

I ordningen med egen pensjonskonto kan du selv velge hvilket selskap som skal forvalte dine pensjonsmidler. Dette gjelder pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere. Du kan velge en såkalt «selvvalgt leverandør». Denne valgmuligheten har myndighetene innført for å sikre deg som forbruker valgfrihet, samt for å bidra til å sikre en sunn konkurranse mellom selskapene som tilbyr forvaltning av innskuddspensjon. Hvis du vil velge pensjonsselskap selv for egen pensjonskonto, krever det et aktivt valg fra deg som forbruker. Hvis du ikke foretar deg noe, vil all pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold hvor du har hatt innskuddspensjon, bli samlet hos pensjonsselskapet til din nåværende arbeidsgiver.

Dette må du være klar over når det gjelder egen pensjonskonto og valg av egen leverandør:

 • Du er bare omfattet av ordningen med egen pensjonskonto dersom du i dag jobber hos en privat bedrift som har innskuddspensjon. Dette gjelder ca 1,5 mill. nordmenn
 • Er du omfattet av egen pensjonskonto, men ikke foretar deg noe, vil all tidligere opptjening (jf. pensjonskapitalbevis) og nåværende opptjening slås sammen på en pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør
 • Reservasjonsfristen for automatisk samling av pensjonsopptjening hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør er 3 måneder og vil løpe fra 1.1.2021, dersom ordningen trer i kraft fra nyttår. Ikrafttredelsestidspunktet er ikke endelig bestemt.
 • Du kan velge pensjonsleverandør selv for din egen pensjonskonto
 • Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold må du betale selv
 • Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening i nåværende arbeidsforhold betales av din arbeidsgiver
 • Hvis du velger pensjonsselskap selv vil du betale forvaltningsgebyrer på hele pensjonsopptjeningen din, men du vil få en såkalt «standard kompensasjon» fra din arbeidsgiver for den delen som gjelder forvaltningsgebyr for pensjonsbeholdning som er opptjent i nåværende arbeidsforhold
 • «Standard kompensasjon» tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt på standard forvaltning for deg om du hadde blitt hos arbeidsgivers pensjonsselskap
 • Velger du å benytte deg av muligheten til å velge pensjonsselskap selv, må du altså passe på å velge et selskap som har lave forvaltningsgebyrer
 • Administrasjonsgebyr betales av arbeidsgiver hvis du blir værende hos arbeidsgivers pensjonsselskap
 • Velger du pensjonsselskap selv må du selv betale for eventuelt administrasjonsgebyr
 • Det vil også bli mulig å samle gamle IPS-avtaler (fra før 2017) og IPA-avtaler inn i egen pensjonskonto

Som det fremgår av punktene over er det altså viktig å velge et selskap med lave forvaltningsgebyrer og administrasjonsgebyrer hvis du ønsker å velge pensjonsselskap selv for egen pensjonskonto.

Du kan selv velge hvilket selskap du vil ha din pensjonkonto hos. Velger du selskap selv, bør du passe på å velge et selskap som belaster deg med lave gebyrer.

Ikke glem at lavere gebyrer gir deg mer i pensjon!