Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto kommer 1. februar 2021

Fra 2021 vil 1,5 millioner nordmenn få sin egen pensjonskonto, hvor pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere jobber samles på et sted. Dette har Stortinget vedtatt gjennom endringer i innskuddspensjonsloven. Ordningen gjelder for ansatte i private bedrifter som har innskuddspensjon.  Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, hvis ikke du reserverer deg mot en slik samling.

Poenget med den nye ordningen er å redusere gebyrene som arbeidstakere i dag betaler på pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold, noe som vil sikre forbrukerne mer i pensjon. Samtidig vil forbrukerne få bedre oversikt over egen pensjonssparing når pensjonsmidlene samles ett sted.

Du vil selv kunne velge om du vil ha din Egen pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller om du ønsker å ha din pensjonskonto hos en annen leverandør; hos en såkalt selvvalgt leverandør. Finansportalen vil vise oversikt over aktuelle pensjonsleverandører som tilbyr Egen pensjonskonto som selvvalgt leverandør når ordningen trer i kraft i 2021.

Automatisk sammenslåing gjelder ikke alle

Det er ikke nytt at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold kan slås sammen og samles på ett sted, slik at man unngår unødvendige gebyrer. Det har forbrukerne gjort i økende grad siden lanseringen av Gebyrsjekken på Finansportalen i 2017. Det som er nytt er at dette gjøres automatisk for mange forbrukere, hvis man ikke reserverer seg, og at tidligere opptjening i pensjonskapitalbevis slås sammen med pensjonsopptjeningen som gjøres i innskuddspensjon i nåværende arbeidsforhold.

Ordningen med egen pensjonskonto gjelder kun for de arbeidstakerne som er i et aktivt arbeidsforhold hos en privat arbeidsgiver som har innskuddspensjon i dag. Det betyr at det er mange som ikke omfattes av ordningen. Disse må fortsatt ta aktive grep selv for å sørge for at gebyrene på pensjonsmidlene ikke blir for høye. De som i dag jobber i det offentlige omfattes ikke av ordningen, og må passe på selv. Det samme gjelder arbeidsledige og personer som flytter til utlandet. For disse gruppene gjelder fortsatt rådet om å samle sine pensjonskapitalbevis hos ett selskap, og velge et selskap som ikke belaster administrasjonsgebyr. Se oversikten her: https://www.finansportalen.no/pensjon/pensjonskapitalbevis

Du kan selv velge pensjonsselskap for egen pensjonskonto

I ordningen med egen pensjonskonto kan du selv velge hvilket selskap som skal forvalte dine pensjonsmidler. Dette gjelder pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere. Du kan velge en såkalt «selvvalgt leverandør». Denne valgmuligheten har myndighetene innført for å sikre deg som forbruker valgfrihet, samt for å bidra til å sikre en sunn konkurranse mellom selskapene som tilbyr forvaltning av innskuddspensjon. Hvis du vil velge pensjonsselskap selv for egen pensjonskonto, krever det et aktivt valg fra deg som forbruker. Hvis du ikke foretar deg noe, vil all pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold hvor du har hatt innskuddspensjon, bli samlet hos pensjonsselskapet til din nåværende arbeidsgiver.

Dette må du være klar over når det gjelder egen pensjonskonto:

 • Ordningen skal gi lavere gebyrer og mer i pensjon, samt bedre oversikt for den enkelte.
 • Du er bare omfattet av ordningen med egen pensjonskonto dersom du i dag jobber hos en privat bedrift som har innskuddspensjon. Dette gjelder ca. 1,5 mill. nordmenn
 • Du kan selv velge hvilket selskap som skal forvalte din pensjonskonto, men det krever aktiv handling fra din side
 • Er du omfattet av egen pensjonskonto, men ikke foretar deg noe, vil all tidligere opptjening (jf. pensjonskapitalbevis) og nåværende opptjening slås sammen på en pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør
 • Reservasjonsfristen for automatisk samling av pensjonsopptjening hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør er 3 måneder og vil løpe fra 1.2.2021. Reservasjoner skal gjøres hos Norsk Pensjon som har utviklet en egen reservasjonsløsning for ordningen.
 • Du vil kunne fremskynde overføring til egen pensjonskonto ved å gi aktivt samtykke til overføring innen fristen på tre måneder. Samtykket skal registreres i Norsk Pensjons reservasjonsløsning.
 • Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold må du uansett betale selv.
 • Forvaltningsgebyrer for pensjonsopptjening i nåværende arbeidsforhold betales av din arbeidsgiver
 • Forvaltningsgebyrene skal være de like for pensjonskapital fra nåværende pensjonsordning (aktiv ordning) og tilflyttet kapital fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis)
 • Hvis du velger pensjonsselskap selv vil du i første omgang betale forvaltningsgebyrer på hele pensjonsopptjeningen din, men du vil få en såkalt «standard kompensasjon» fra din arbeidsgiver. Dette er kompensasjon for forvaltningsgebyr på pensjonsbeholdning som er opptjent i nåværende arbeidsforhold
 • «Standard kompensasjon» tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt på standard forvaltning for deg om du hadde blitt hos arbeidsgivers pensjonsselskap
 • Velger du å benytte deg av muligheten til å velge pensjonsselskap selv, må du altså passe på å velge et selskap som har lave forvaltningsgebyrer
 • Administrasjonsgebyr betales av arbeidsgiver hvis du blir værende hos arbeidsgivers pensjonsselskap
 • Velger du pensjonsselskap selv må du selv betale for eventuelt administrasjonsgebyr
 • Det vil også bli mulig å samle gamle IPS-avtaler (fra før 2017) og IPA-avtaler inn i egen pensjonskonto. Dette vil ikke skje automatisk. Hvis du ønsker dette, må du ta kontakt med selskapene som i dag forvalter dine gamle IPS-avtaler og IPA-avtaler.
 • Fra 1. januar 2021 er det ikke lenger et krav at du må ha vært ansatt i 12 måneder for å ha rett til å få med deg opptjent pensjon fra arbeidsforhold med innskuddspensjon. Ansatte som slutter etter 1. januar 2021 vil ha krav på opptjent pensjon uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

Som det fremgår av punktene over er det altså viktig å velge et selskap med lave forvaltningsgebyrer og administrasjonsgebyrer hvis du ønsker å velge pensjonsselskap selv for egen pensjonskonto.

Du kan selv velge hvilket selskap du vil ha din pensjonkonto hos. Velger du selskap selv, bør du passe på å velge et selskap som belaster deg med lave gebyrer.

Fra 1. februar 2021 vil Finansportalen vise oversikt over gebyrer for aktuelle pensjonsleverandører som tilbyr Egen pensjonskonto.

Ikke glem at lavere gebyrer gir deg mer i pensjon!