Fra staten

Alderspensjon fra folketrygden er pensjon fra staten og vil utgjøre størstedelen av samlet pensjon for folk flest.

Pensjon fra den jobben du har i dag

Fra jobben

Les videre