Fra tidligere arbeidsgivere

Når du slutter hos en arbeidsgiver i privat sektor, får du med deg alt som er betalt inn til din pensjon. Forutsetningen er at arbeidsforholdet har vart i minimum 12 måneder og at du jobbet minimum 20 prosent stilling.

I hvilken sektor har du jobbet?
  • Privat
  • Offentlig

Pensjon fra din egen sparing

Egen sparing

Les videre