Fra tidligere arbeidsgivere

Når du slutter i en jobb får du som hovedregel med deg pensjonsopptjeningen fra tiden du har vært ansatt

I hvilken sektor har du jobbet?
  • Privat
  • Offentlig

Pensjon fra din egen sparing

Egen sparing

Les videre