Hva er fripolise med garantert avkastning?

Fripoliser er pensjon fra tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon. Fripoliser som utstedes har i utgangspunktet en garantert ytelse, det vil si en garantert årlig alderspensjon basert på den garantere renten (ca. 3-4 %). Fripoliser med garantert avkastning kan for tiden ikke flyttes mellom selskaper.

Fripoliser utstedes i følgende situasjoner:

  1. Når du slutter i en privat bedrift som har en ytelsespensjon
  2. Når din arbeidsgiver velger å avslutte ytelsespensjonen og gå over til en annen tjenestepensjonsordning, vanligvis innskuddspensjon

Pensjonen fra fripolisene kommer i tillegg til folketrygden og eventuelle andre pensjonsordninger, og vil ikke bli redusert selv om du har andre pensjoner. Pensjon fra fripoliser er vanligvis livsvarig.

Fripolisene er forskjellige og inneholder ulike rettigheter. De beste fripolisene inneholder rett til både alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon. Noen fripoliser inneholder imidlertid kun rett til alderspensjon.

Uførepensjon i fripolisen
Mens barnepensjon og etterlattepensjon kommer automatisk, må uførepensjon kreves. Det er viktig at dine nærmeste vet hvilke fripoliser du har, og hvilke rettigheter de inneholder.

Logg på www.norskpensjon.no og se hvilke forsikringsdekninger din fripolise har. Dersom oversikten til Norsk Pensjon ikke viser uføre-, barne- og etterlattepensjon, kan du henvende deg direkte til selskapet og spørre hvilke forsikringsdekninger din fripolise inneholder.

Blir pensjon fra fripolisen redusert hvis jeg tjener penger samtidig med at jeg tar ut pensjon?
Nei. Du kan ha ubegrenset med arbeidsinntekt ved siden av pensjon fra fripoliser.

Når kan du ta ut pensjonen fra en fripolise?

  • Pensjon fra fripoliser kan tidligst tas ut fra fylte 62 år.
  • Fripoliser med garantert avkastning gir vanligvis livsvarige utbetalinger.
  • For mindre fripoliser vil utbetalingsperioden bli forkortet. Dette gir større årlige utbetalinger, men over kortere tid.

Hva skjer hvis du dør?

  • Noen fripoliser inneholder rett til etterlatte- og barnepensjon. I så fall får ektefelle, samboer og barn under 18 år (21 år) en pensjon.
  • Andre fripoliser inneholder ingen rett til etterlatte- og barnepensjon. I så fall går ubetalt pensjon tilbake til forsikringskollektivet.

Skatteregler

  • Det er ingen formuesskatt på sparesaldoen i fripolisen
  • Når fripolisen utbetales, betaler du pensjonsskatt på de årlige utbetalingene

Her får du oversikt over pensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor (innlogging Norsk Pensjon)