Hva er IPA?

IPA betyr Individuell Pensjonsavtale. Frem til 2006 kunne privatpersoner investere 40 000 kroner i året i denne type individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag. IPA ble avviklet i 2006, og er erstattet av IPS (Individuell Pensjonssparing)

Du kan ikke sette penger inn på din gamle IPA-avtale. Eksisterende avtaler er bundet til du blir 64 år. Hvis du ønsker det, kan du flytte avtalen til andre forsikringsselskaper eller banker. En IPA-avtale kan også slås sammen med et pensjonskapitalbevis fra IPS eller tidligere arbeidsforhold som er under utbetaling.

Utbetalingsregler

IPA er bundet til du blir 64 år. Beløpet utbetales over 10 år.

Hva skjer ved død?

IPA Spareavtale: Den du har utpekt som begunstiget, mottar sparesaldo som pensjon over minst 10 år. Begunstiget må være ektefelle, registrert partner eller samboer, eller livsarving (barn eller barnebarn osv.). Hvis ikke det er oppnevnt begunstiget, vil resterende sparesaldo gå til dødsboet.

IPA Forsikringsavtale: Hvis du ikke har oppnevnt en begunstiget på en IPA forsikringsavtale, utbetales ingenting. Begunstigelsen kan være til ektefelle, registrert partner eller samboer, barn eller andre livsarvinger. Sparesaldo utbetales som pensjon over minimum 10 år. I tilfellet barnepensjon, til barna fyller 21 år.

I alle tilfeller gjelder at den eller de personer som er begunstiget, skal navngis i pensjonsavtalen.

Skatteregler

Det er ikke formuesskatt på sparesaldo i IPA. Når IPA utbetales, må du betale vanlig pensjonsskatt på hele beløpet, ikke bare på avkastningen. Skatt på pensjon er vanligvis høyere enn skattefradraget du fikk under sparingen.

Ta Gebyrsjekken IPA – se hva du kan spare