Hva er Kapitalforsikring?

Kapitalforsikring med investeringsvalg tilbys av de fleste selskapene som et produkt for sparing til pensjon.

Kapitalforsikringen kalles da gjerne Pensjonssparekonto, Investeringskonto, Fondskonto, PensjonSpar, Ekstrapensjon, Flexipensjon og liknende. Felles for alle disse produktene er at du investerer i fond og spareprofiler gjennom en kapitalforsikring. Poenget med disse forsikringsproduktene er ikke selve forsikringselementet, men å kunne tilby et fleksibelt produkt for sparing. Skattereglene har tidligere vært en driver for utviklingen av produkter basert på kapitalforsikring.

Slik fungerer sparing til pensjon i kapitalforsikring med investeringsvalg

Når du investerer i fond eller spareprofiler gjennom en kapitalforsikring, eier du ikke selv aksjene eller aksjefondene, men sparesaldoen din er knyttet til dine investeringsvalg gjennom forsikringsselskapet. Du «linker» deg til utviklingen i fondet eller spareprofilen gjennom forsikringsselskapet. Produktet kalles derfor ofte også «unit linked». Du som eier av en kapitalforsikring med investeringsvalg er derfor avhengig av at forsikringsselskapet ikke går konkurs, for at du skal ha dine pensjonsmidler i behold.

Investering i kapitalforsikring kan gi deg tilgang til spareprofiler som ikke et tilgjengelig utenfor produktet.

Utbetalingsregler

Du bestemmer når pengene skal utbetales. Sparesaldo kan disponeres fritt av forsikringstaker og er ikke bundet til en spesiell alder.

Forsikringen – Hva skjer hvis jeg dør?

Produktet inneholder en mindre livsforsikring for at det skal kunne klassifiseres som et forsikringsprodukt og omfattes av tilhørende skatteregler. Selve livsforsikringen er vanligvis 1 % av sparesaldo (5 % hos noen selskaper). Du betaler for livsforsikringen. Dette trekkes direkte fra din sparesaldo. Ved forsikringstakers død, vil sparesaldo tilfalle arvingene etter lov og testamente. Forsikringstaker kan bestemme hvem som skal få livsforsikringen (1 eller 5 % av sparesaldo) gjennom å opprette en begunstigelse på avtalen. Hvis det ikke er oppnevnt begunstiget går forsikringssummen til ektefelle. Er det ikke ektefelle, går også forsikringssummen til arvinger etter lov og testamente.

Eksempel: Er sparesaldo kr 100.000,-, vil det ved forsikringstakers død bli utbetal kr 101.000,- som er summen av sparesaldo på kr 100.000,- og forsikringssummen på kr 1.000,- (1 % av sparesaldo).

Skatt:

  • Realiserte gevinster i en kapitalforsikring skal beskattes basert på en fordeling mellom avkastning som kommer fra aksjeavkastning og avkastning som kommer fra renteavkastning. Vektene for fordelingen mellom aksjeavkastning og renteavkastning avgjøres som et snitt av fordelingen mellom aksjeverdier og renteverdier i kapitalforsikringen, målt årlig og første gang per 1. januar 2019. Beregning av realisasjonsgevinst for aksjedelen skjer på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden.
  • Utdeling med mer enn 80 prosent aksjeandel skattlegges kun som aksjeutbytte.
  • Utdeling med mindre enn 20 prosent aksjeandel skattlegges kun som renteinntekt.
  • Utdeling med mellom 20 og 80 prosent aksjeandel splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente etter vektingen over.
  • Avkastning som er definert som aksjeavkastning får skjermingsfradrag og beskattes ellers om aksjeinntekt (37,84% fra 2023)
  • Avkastning som er definert som renteinntekt beskattes som kapitalinntekt med skattesats for alminnelig inntekt (22%)
  • Ikke gevinstbeskatning ved bytte av fond eller spareprofil
  • Sparesaldo er ikke fritatt for formueskatt.

Høyere gebyrer hos flere selskaper

Flere av selskapene som tilbyr kapitalforsikring med investeringsvalg har knyttet et administrasjonsgebyr til produktet. Dette kommer i tillegg til forvaltningsgebyret som ligger i fondene og spareprofilene. Du må som nevnt også betale for livsforsikringen som ligger i produktet (1 eller 5 % av sparesaldo). Ofte vil det i sum være dyrere å investere i aksjer og aksjefond gjennom en kapitalforsikring enn å investere direkte i fond.

Se oversikten over tilbydere
Ta Gebyrsjekken Kapitalforsikring – se hva du kan spare