Hva er ny IPS?

IPS står for Individuell Pensjonssparing. Fra og med 1. november 2017 kan du investere inntil 40.000 kroner i året i en individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag i skattemeldingen.

Mer om IPS her

Se oversikt over selskaper som tilbyr IPS her

Pensjon fra din egen sparing
Pensjon fra jobber du har hatt
Pensjon fra folketrygden
Egen sparing
Pensjon fra din egen sparing
Les mer
Fra tidligere arbeidsgivere
Pensjon fra jobber du har hatt
Les mer
Fra jobben
Pensjon fra den jobber
du har i dag
Les mer
Fra staten
Pensjon fra folketrygden
Les mer
Pensjon fra den jobben du har i dag