Hva er offentlig tjenestepensjon?

Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere.

De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her.

Offentlig tjenestepensjon (for deg som er født før 1963) Ny offentlig tjenestepensjon (for deg som er født i 1963 eller senere) Offentlig AFP (for deg som er født før 1963) Ny offentlig AFP (for deg som er født i 1963 eller senere)

 

Statlig tjenestepensjon

Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

https://www.spk.no
Kommunal tjenestepensjon

Noen kommuner har egne pensjonskasser som må kontaktes direkte. Krever innlogging hos KLP.

https://www.klp.no