Hva er offentlig tjenestepensjon?

Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny alderspensjonsordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere. 

De som er født i 1962 eller tidligere beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her.

Offentlig tjenestepensjon (for deg som er født i 1962 eller tidligere) Ny offentlig tjenestepensjon (for deg som er født i 1963 eller senere) Offentlig AFP (for deg som er født i 1962 eller tidligere) Ny offentlig AFP (for deg som er født i 1963 eller senere)

 

Statlig tjenestepensjon

Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

https://www.spk.no
Kommunal tjenestepensjon

Noen kommuner har egne pensjonskasser som må kontaktes direkte. Krever innlogging hos KLP.

https://www.klp.no