Hva er oppsatt pensjonsrett? (Ny ordning)

En oppsatt pensjonsrett er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver i offentlig sektor. Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og andre offentlige pensjonskasser. 

Ny ordning (for deg som er født i 1963 eller senere)

Hvis du har vært ansatt i offentlig sektor, men sluttet før uttak av pensjon, kan du ha tjent opp rett til en fremtidig pensjon. Dette kalles en oppsatt pensjonsrett. 

Oppsatt pensjonsrett fra tjenestetid etter 1.1.2020 (ny ordning) 

Forutsetningen for å få en oppsatt pensjonsrett er at du har vært innmeldt i offentlig tjenestepensjon i minimum ett år, og at du arbeidet i minimum 20 prosents stilling (kravet om 20 prosents stilling gjelder ikke alle arbeidsgivere i kommunal sektor). Pensjonen beregnes etter reglene i den ny offentlig tjenestepensjon (påslagspensjon).

Oppsatt pensjonsrett fra tjenestetid før 1.1.2020 (gammel ordning) 

Forutsetningen for å få en oppsatt pensjonsrett fra tjenestetid før 1.1.2020 er i utgangspunktet at du har vært innmeldt i offentlig tjenestepensjon i minimum tre år, og at du arbeidet i minimum 20 prosents stilling (kravet om 20 prosents stilling gjelder ikke alle arbeidsgivere i kommunal sektor). Pensjonen beregnes etter reglene i gammel offentlig tjenestepensjon (ytelsespensjon).

Oppsatt pensjon kan tas ut fra 62 år for deg som er født i 1963 eller senere.

Oppsatt alderspensjonAlderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv.
Mer om Alderspensjon
kan ikke tas ut alene. Det er et krav at du samtidig tar ut folketrygdFolketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.
Mer om Folketrygden
. Du må altså søke om alderspensjon fra folketrygden for å få oppsatt alderspensjon fra tidligere medlemskap i offentlig tjenestepensjonTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Mer om Tjenestepensjon
.

Statlig sektor

Her får du oversikt over oppsatt pensjonsrett i statlig sektor. Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

www.spk.no
Kommunal sektor

Her får du oversikt over oppsatt pensjonsrett i kommunal sektor. Enkelte kommuner har egne pensjonskasser. Ta direkte kontakt og be om pensjonsinformasjon. Krever innlogging hos KLP.

www.klp.no