Hva er pensjonskapitalbevis?

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon.

Pensjonskapitalbeviset utstedes når du slutter i jobben og inneholder det som arbeidsgiver har betalt inn på din tjenestepensjon mens du har vært ansatt. Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. Det lønner seg alltid å slå dem sammen. Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer. Du får oversikt over dine pensjonskapitalbevis ved å logge deg på www.norskpensjon.no.

Å la være å velge er også et valg.
Det er du som bestemmer hvilket selskap som skal ta vare på dine pensjonskapitalbevis. Det er lett å bruke vårt sammenlikningsverktøy for å få oversikten over selskaper og ta gebyrsjekken for å se hva du kan spare. Er sparesaldoen kr 10.000,- og det årlige administrasjonsgebyret kr 450,-, så utgjør gebyret hele 4,5 % av sparesaldoen. Da skal det mye til for at det ikke skal lønne seg å bytte selskap. Hvis du ikke foretar deg noe, blir pensjonskapitalbevisene dine værende hos det selskapet som din tidligere arbeidsgiver bruker som pensjonsleverandør. Det er ikke gitt at det er en god løsning for deg.

Pensjon fra pensjonskapitalbevis er ditt ansvar. Så lenge du er ansatt er det arbeidsgiver som betaler gebyrer knyttet til pensjonssparingen, men dette endrer seg når du slutter i jobben. Alle gebyrer knyttet til forvaltning og administrasjon av pensjonskapitalbevis er det du selv som betaler. Derfor bør du ha et bevisst forhold til valg av pensjonsselskap.

Du kan påvirke størrelsen på pensjonen ved følgende enkle tiltak:

Velg et selskap med lave gebyrer
Selskapene er ulike. Gebyrene deres er også ulike. Det lønner seg å være bevisst. Alt annet likt, vil et selskap med lave gebyrer gi deg mer i pensjon.

Slå dem sammen
Pensjonskapitalbevisene kan slås sammen og flyttes til ett selskap. Det lønner seg fordi administrasjonsgebyrene blir lavere når du bare har èn avtale. Lavere gebyrer gir deg mer i pensjon.

Velg en spareprofil som passer for deg
Du kan selv bestemme hvordan pengene i pensjonskapitalbeviset skal plasseres. Det er et viktig valg som i stor grad kan påvirke din pensjon.

  • Du bør vurdere å velge en høy andel aksjer hvis det er lenge til du skal leve av pengene. Over tid er forventet avkastning fra aksjemarkedet høyere enn hva du kan forvente i avkastning på en høyrentekonto i bank. Samtidig er det større svingninger i avkastningen fra aksjemarkedet. Det gjør at hvis sparehorisonten er kort, bør du unngå aksjemarkedet.
  • Du bør vurdere å velge en lav andel aksjer hvis det er kort tid igjen til du skal leve av pengene. Hva som er riktig aksjeandel for deg avhenger også av din øvrige privatøkonomi og ditt forhold til risiko.
  • Du kan vurdere alderstilpassede spareprofiler. Flere av selskapene tilbyr spareprofiler hvor aksjeandelen automatisk reduseres frem mot pensjonsalder.
  • Finansportalen anbefaler at du kontakter minst to pensjonsselskaper for å få råd om valg av spareprofil. Det finnes også økonomiske rådgivere som er helt uavhengige av finansbransjen som vil kunne gi råd om spareprofil for din situasjon.

Utbetalingsregler
Du kan ikke ta ut pensjonen før du blir 62 år. Pensjonen skal utbetales over minst 10 år, og minimum til du fyller 77 år. Det betyr at utbetalingen må gå over minimum 15 år dersom du starter utbetaling ved 62 år.

Hva skjer hvis jeg dør?
Hvis du dør før pensjonskapitalbeviset er ferdig utbetalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over minimum 10 år. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.

Skatteregler

  • Det er ingen formuesskatt på sparesaldo i pensjonskapitalbeviset
  • Det er ingen beskatning av avkastningen i spareperioden
  • Når pensjonskapitalbeviset utbetales, betaler du årlig pensjonsskatt på beløpene som utbetales

Logg på www.norskpensjon.no og få oversikt over dine pensjonskapitalbevis og annen pensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor.

Ta Gebyrsjekken Pensjonskapitalbevis – se hva du kan spare