Hva er ytelsespensjon?

Ytelsespensjon er en tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en  bestemt prosent av sluttlønn.

Pengene er dine, men du får ikke begynne å bruke dem før du er 62 år. Pensjon fra jobben, pluss pensjon fra folketrygden skal tilsammen utgjøre en viss prosentandel av lønnen du har når du slutter. Pensjonsytelsen varierer mellom 50 og 70 prosent av lønn på sluttidspunktet, avhengig av hvor god ordning det er på jobben hos deg.

Som for alle tjenestepensjonsordningerTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Mer om Tjenestepensjon
er maksimal lønn som teller med på 12 G (ca. kr 1.280.000,-). Har du ytelsespensjon må du ha minimum 30 år i ordningen og være 67 år for å få fulle ytelser. Har du mindre enn 30 år i ordningen, blir pensjonen avkortet.

Eksempel på ytelsespensjon:
Din arbeidsgiver har ytelsespensjon, og ytelsen er 65 prosent. Summen av din pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra jobben skal da være 65 prosent av den lønnen du har når du slutter. Var lønnen da du sluttet ca. 450.000,- kroner, skal du totalt ha i underkant av 300.000,- kroner fra folketrygden og tjenestepensjon til sammen. Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år, men da blir det årlige pensjonsbeløpet lavere, siden pensjonen skal betales ut over lengere tid.

Ytelsespensjon i privat sektor er vanligvis livsvarig. Det betyr at den betales ut månedlig, resten av livet, fra det tidspunktet du begynner å ta ut pensjon.

Hos norskpensjon.no får du oversikt over din ytelsespensjon

“Jobber du et sted der det er ytelsespensjon, er det altså den endelige pensjonsytelsen du får som pensjonist som er fast, og ikke det årlige pensjonsinnskuddet som arbeidsgiver betaler.”

 • Hvor mye får du i pensjon?

  Størrelsen på endelig pensjon vil være avhengig av

  • Hvor mange år du er med i pensjonsordningen
  • Hvor høy ytelsen er (for eksempel 65 prosent av lønn)
  • Din lønn. Pensjonsinnskudd skjer på basis av lønn opp til 12 G
  • Hvor gammel du er når du tar ut pensjon. Du må minimum være 62 år for å kunne ta ut pensjonen
 • Når kan jeg ta ut ytelsespensjonen?

  Uttak av ytelsespensjon kan skje tidligst fra 62 år. Tidlig uttak gir lavere årlige pensjonsbeløp. Alderspensjon fra ytelsespensjon er vanligvis en livsvarig ytelse.

 • Hva skjer hvis du dør?

  • Arbeidsgiver kan ha en barnepensjonsforsikring. Barn under 18 (21) år vil da få en pensjon etter deg.
  • Arbeidsgiver kan ha en ektefellepensjonsforsikring. Ektefelle eller samboer vil da få en pensjon etter deg.
  • Hvis arbeidsgiver ikke har tilleggsforsikringer som gir barne- og etterlattepensjon, går hele ytelsespensjonen som du har opparbeidet deg, tilbake til forsikringskollektivet.
 • Hva skjer når jeg slutter i jobben?

  Når du slutter i en jobb hvor det er ytelsespensjon får du med deg dine opptjente pensjonsrettigheter i en såkalt fripolise som spesifiserer hvilke garanterte ytelser du har krav på fra pensjonsalder (67 år). Les mer om fripoliser her.

  Enkelte selskaper tilbyr sine kunder å gjøre om sine fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Les mer om fripoliser med investeringvalg her.

 • Blir ytelsespensjonen redusert hvis du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon?

  Ytelsespensjonen blir ikke redusert selv om du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon. Du kan ha ubegrenset med arbeidsinntekt ved siden av ytelsespensjonen.