IPA

IPA betyr Individuell Pensjonsavtale. IPA ble avviklet i 2006, og er erstattet av IPS (Individuell Pensjonssparing). Du kan ikke sette penger inn på din gamle IPA-avtale. Hvis du ønsker det, kan du imidlertid flytte avtalen til et annet selskap.