Mange blir loppet av pensjonsselskapet

Hvert år foregår det en stille innsamlingsaksjon til pensjonsselskapene i Norge. Totalt tar selskapene inn 300 millioner kroner årlig i administrasjonsgebyrer bare på pensjonskapitalbevis.