IPS

Tilgjengelig fra 1. november 2017: IPS står for Individuell Pensjonssparing. Med denne ordningen kan du investere inntil 15.000 kroner per inntektsår med rett til utsatt skatt.