Hva er oppsatt pensjonsrett? (Gammel ordning)

En oppsatt pensjon er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver eller tidligere alderspensjonsordning i offentlig sektor. Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og andre offentlige pensjonskasser. 

Gammel ordning

Hvis du har vært ansatt i offentlig sektor, men sluttet uten å ha rett til pensjon som starter utbetaling med en gang, kan du ha tjent opp rett til en fremtidig pensjon. Dette kalles en oppsatt pensjonsrett. Du kan også ha oppsatt pensjonsrett fra den gamle ordningen hvis du er født i 1963 eller senere, og dermed fra 2020 ble meldt ut av den gamle ordningen og inn i den nye offentlige alderspensjonsordningen.   

Oppsatt pensjonsrett krever minst 3 års samlet opptjeningstid 

Forutsetningen for å få en oppsatt pensjonsrett fra den gamle ordningen er at du har vært innmeldt i offentlig tjenestepensjon i minimum tre år. 

Du må ha 30 års opptjening i pensjonsordningen for å få full pensjon. Hvis du slutter – uten å gå over på pensjon – før du er 67 år, forlenges opptjeningstiden til inntil 40 år. Dersom du slutter i offentlig sektor før uttak av pensjon, taper du altså en del av tjenestepensjonen i gammel ordning. 

Når du blir 67 år, legges all tjenestetid i offentlig sektor sammen. Du får pensjon på basis av samlet opptjeningstid i stat og kommuner. 

Oppsatt alderspensjonAlderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv.
Mer om Alderspensjon
kan ikke tas ut alene. Det er et krav at du samtidig tar ut folketrygdFolketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.
Mer om Folketrygden
. Du må altså søke om alderspensjon fra folketrygden for å få oppsatt alderspensjon fra tidligere medlemskap i offentlig tjenestepensjonTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Mer om Tjenestepensjon
. Unntak gjelder for særalderspensjon (alderspensjon før 67 år). 

 • Når jeg du ta ut pensjonen?

  Oppsatt alderspensjon utbetales fra måneden etter at du fyller 67 år, eller tidligere hvis særaldersgrense gjelder for deg (i SPK likevel tidligst fra fylte 65 år).

 • Hvordan søker jeg om oppsatt alderspensjonsrett?

  Noen måneder før du fyller 67 år, eventuelt 65 år, vil du få et brev fra Statens pensjonskasse eller KLP med spørsmål om når du vil starte pensjonsuttaket. Du søker om oppsatt alderspensjon fra den ordningen du var medlem av sist.

 • Hva skjer hvis jeg dør?

  Det er ingen arv til egne etterlatte av eventuell oppsatt alderspensjon.  

  Ektefeller har rett til oppsatt etterlattepensjon dersom avdøde hadde minst 3 års tjenestetid. Samboere har derimot ingen slik rett til etterlattepensjon.  

  Barn under 20 år har rett på oppsatt barnepensjon dersom avdøde hadde minst 3 års tjenestetid. 

 • Blir pensjon fra oppsatt rett redusert hvis du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon?

  Oppsatt pensjonsrett blir ikke redusert hvis du har arbeidsinntekt fra privat sektor i tillegg til pensjonen. 

  Hvis du derimot tar deg jobb i offentlig sektor, blir pensjon fra oppsatt pensjonsrett redusert mot arbeidsinntekten. 

Statlig sektor

Her får du oversikt over oppsatt pensjonsrett i statlig sektor. Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

www.spk.no
Kommunal sektor

Her får du oversikt over oppsatt pensjonsrett i kommunal sektor. Enkelte kommuner har egne pensjonskasser. Ta direkte kontakt og be om pensjonsinformasjon. Krever innlogging hos KLP.

www.klp.no