Hva er oppsatt pensjonsrett?

En oppsatt pensjonsrett er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver i offentlig sektor. Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningene er i all hovedsak like, og slås sammen når du blir 67 år.

Hvis du har vært ansatt i offentlig sektor, men sluttet før fylte 67, kan du ha tjent opp rett til en fremtidig pensjon. Dette kalles en oppsatt pensjonsrett.

Oppsatt alderspensjonAlderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv.
Mer om Alderspensjon
kan ikke tas ut alene. Det er et krav at du samtidig tar ut folketrygdFolketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.
Mer om Folketrygden
. Du må altså søke om alderspensjon fra folketrygden for å få oppsatt alderspensjon fra tidligere medlemskap i offentlig tjenestepensjonTjenestepensjon er pensjon fra jobben. Arbeidsgiver plikter å betale inn til pensjonen din. Du kommer til å få tjenestepensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Mer om Tjenestepensjon
.

For å ha rett til alderspensjon fra en oppsatt pensjonsrett må du ha minst tre års samlet opptjening i offentlige tjenestepensjonsordninger.

 • Når jeg du ta ut pensjonen?

  Oppsatt alderspensjon utbetales fra måneden etter at du har fylt 67 år.

  Noen arbeidstakere i offentlig sektor har særaldersgrenser. De kan få utbetalt oppsatt alderspensjon fra fylte 65 år hvis aldersgrensen er 65 år eller lavere.

 • Hvordan søker jeg om oppsatt alderspensjonsrett?

  Noen måneder før du fyller 67 år, eventuelt 65 år, vil du få et brev fra Statens pensjonskasse eller KLP med spørsmål om når du vil starte pensjonsuttaket. Du søker om oppsatt alderspensjon fra den ordningen du var medlem av sist.

 • Hva skjer hvis jeg dør?

  Ektefeller har rett til etterlattepensjon fra oppsatt pensjonsrett. Samboere har derimot ingen rett til etterlattepensjon. Barn under 18 år har rett på barnepensjon.

 • Blir pensjon fra oppsatt rett redusert hvis du tjener penger samtidig med at du tar ut pensjon?

  Oppsatt pensjonsrett blir ikke redusert hvis du har arbeidsinntekt fra privat sektor i tillegg til pensjonen.

  Hvis du derimot tar deg jobb i offentlig sektor, blir pensjon fra oppsatt rett redusert krone for krone mot arbeidsinntekten.

Statlig sektor

Her får du oversikt over oppsatt pensjonsrett i statlig sektor. Krever innlogging hos Statens pensjonskasse.

www.spk.no
Kommunal sektor

Her får du oversikt over oppsatt pensjonsrett i kommunal sektor. Enkelte kommuner har egne pensjonskasser. Ta direkte kontakt og be om pensjonsinformasjon. Krever innlogging hos KLP.

www.klp.no