Se hva du kan spare. Ikke glem at lavere gebyrer, gir deg mer i pensjon!

Opptjeningsregler for alderspensjon i folketrygden

Din pensjonsopptjeningen i folketrygden kan skje etter gamle regler, nye regler eller en blanding av gamle og nye regler. Det er din alder som avgjør hvilke opptjeningsregler som gjelder for deg.

Det er arbeidsinntekten fra selvangivelsen og antall år i arbeidslivet som bestemmer hvor stor pensjon du får. Inntekten omregnes til G, som er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp (G). G endres hvert år, vanligvis 1. mai. G vokser i takt med lønnsutviklingen i samfunnet.

Fra 1. mai 2017 er G 93 634 kroner.

Hvis du er født i 1963 eller senere, tjener du opp hele alderspensjonen etter de nye reglene. Da tjener du opp alderspensjon av all arbeidsinntekt opp til 7,1 G (ca. kr 665.000,-). Hvert år blir 18,1 prosent av inntekten satt inn på en konto hos NAV (din pensjonsbeholding) som er øremerket alderspensjon til deg. Opptjening til din alderspensjon hos NAV kan skje fra du fyller 13 til du fyller 75 år.

Hvis du er født før 1954, tjener du opp hele alderspensjonen etter de gamle reglene. Da tjener du opp folketrygd på basis av inntekt mellom 1 og 12 G (ca. kr 1.124.000,-). Hvert år gjøres inntekten din om til pensjonspoeng. For å få full alderspensjon trenger du 40 år med pensjonspoeng, men pensjonen din regnes ut på basis av de 20 beste årene.

Hvis du er født mellom 1954 og 1962, tjener du opp alderspensjon delvis etter gamle regler og delvis etter nye regler. Du vil ha en forholdsmessig opptjening etter gamle og nye regler som kan illustreres slik (Blått = gamle opptjeningsregler, rødt = nye opptjeningsregler)

Diagram som illustrerer opptjening av alderspensjon, delvis etter gamle og nye regler

Folketrygdens grunnbeløp

Fra 1. mai 2017 er G 93 634 kroner.

Eksempeler

Hvis du er født i 1960

Hvis du er født i 1960, vil 30 prosent av din folketrygd bli tjent opp etter gamle regler og 70 prosent etter nye regler.

Hvis du er født i 1957

Hvis du er født i 1957, vil 60 prosent av din folketrygd bli tjent opp etter gamle regler og 40 prosent etter nye regler.

Nærmere om opptjeningsreglene hos NAV

Les mer på nav.no