Opptjeningsregler for alderspensjon i folketrygden

Din pensjonsopptjeningen i folketrygden kan skje etter gamle regler, nye regler eller en blanding av gamle og nye regler. Det er din alder som avgjør hvilke opptjeningsregler som gjelder for deg.

Det er arbeidsinntekten fra skattemeldingen og antall år i arbeidslivet som bestemmer hvor stor pensjon du får.

Hvis du er født i 1963 eller senere, tjener du opp hele alderspensjonenAlderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv.
Mer om Alderspensjon
etter de nye reglene som kom med pensjonsreformen i 2011. Etter disse reglene tjener du opp alderspensjon av all arbeidsinntekt opp til 7,1 G (ca. kr 840.000,-). Hvert år blir 18,1 prosent av inntekten din satt inn på en konto hos NAV (din pensjonsbeholding) som er øremerket alderspensjon til deg. Opptjening til alderspensjon hos NAV kan skje fra du fyller 13 til du fyller 75 år.

Hvis du er født i 1953 eller tidligere, tjener du opp hele alderspensjonen etter de gamle reglene. Da tjener du opp folketrygd på basis av inntekt mellom 1 og 12 G (ca. kr 1.420.000,-). Hvert år gjøres inntekten din om til pensjonspoeng. For å få full alderspensjon trenger du 40 år med pensjonspoeng, men pensjonen din regnes ut på basis av de 20 beste poengårene.

Hvis du er født i årene 1954-1962, tjener du opp alderspensjon delvis etter gamle regler og delvis etter nye regler. Du vil ha en forholdsmessig opptjening etter gamle og nye regler som kan illustreres slik (Blått = gamle opptjeningsregler, rødt = nye opptjeningsregler)

Diagram som illustrerer opptjening av alderspensjon, delvis etter gamle og nye regler. Hvis du er født i årene 1954-1962, tjener du opp alderspensjon delvis etter gamle regler og delvis etter nye regler. Du vil ha en forholdsmessig opptjening etter gamle og nye regler. Er du født i 1954 vil du ha opptjening med 10% etter nye regler og 90% etter gamle regler. Er du født i 1955 vil du ha opptjening med 20% etter nye regler og 80% etter gamle regler osv., slik at du som er født i 1963 vil ha 100% opptjening etter nye regler.

Folketrygdens grunnbeløp

Fra 1. mai 2023 er G lik 118 620 kroner.

Eksempler

Hvis du er født i 1960

Hvis du er født i 1960, vil 30 prosent av din folketrygd bli tjent opp etter gamle regler og 70 prosent etter nye regler.

Hvis du er født i 1957

Hvis du er født i 1957, vil 60 prosent av din folketrygd bli tjent opp etter gamle regler og 40 prosent etter nye regler.

Nærmere om opptjeningsreglene hos NAV

Les mer om opptjeningsreglene på nav.no