Slik beregnes anslaget på verdien av garantien

Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. 

Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. Her kommer fullstendige forutsetninger. Først en brukervennlig innledning, deretter en fullstendig beskrivelse. Inkl også info ang bruk av EIOPA-rentekurven mv. 

 

EIOPA-rentene som benyttes i fripolisekalulatoren ble sist oppdatert: 31.12.2018

Rentene finnes under “Monthly Technical Information” på denne siden: https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-interest-rate-term-structures