Forvaltningsgebyr

Sparing til pensjon er noe som skjer over lang tid. Over tid vil effekten av rentes rente være en vesentlig bidragsyter til at din pensjonsbeholdning øker. Derfor kan det være smart å starte sparing til pensjon mens man er ung.

Det er den samme effekten av rentes rente som gjør at forskjeller i kostnader, som kan oppleves som «bare noen prosenter», kan ha en stor effekt på hvilken pensjonsbeholdning du ender opp med en gang i fremtiden.

Slik spiser forvaltningsgebyrer av din pensjon

1 prosent kan gjøre stor forskjell

Effekten av forvaltningskostnader, og hvordan de kan spise av din pensjon, kan illustreres ved å se nærmere på avkastningen over tid fra et tenkt pensjonsinnskudd i dag på f.eks. kr 15.000,-. Dette kan tilsvare et beløp du setter av til pensjonssparing i løpet av 1 år. Din nabo setter av tilsvarende beløp, men du og din nabo plasserer pensjonspengene i to ulike aksjefond, som har ulike forvaltningskostnader. Ditt fond har årlige forvaltningskostnader på 1,40% av pensjonsbeholdningen. Din nabos fond har bare 0,40% i årlige forvaltningskostnader. Begge fondene gir den samme årlige brutto avkastningen, det vil si avkastning før fradrag av forvaltningskostnader. Det er forskjellene i forvaltningsgebyrene alene som gjør at fondene har ulik netto avkastning til sine andelseiere.

Etter 30 år sitter du igjen med en pensjonsbeholdning som er betydelig mindre enn naboens. Verdien av din pensjonssparing utgjør bare ¾ av naboens pensjonsbeholdning. Sagt med andre ord; det faktum at den årlige forvaltningskostnaden har vært 1% høyere enn i naboens fond, har gjort at kostnadene har spist opp 25% av pensjonsbeholdningen din.

Som eksempelet illustrerer, er det viktig å vurdere forvaltningskostnadene og administrasjonsgebyrer som trekkes av sparesaldo når du skal velge fond og leverandør. Alt annet lik, bør du derfor:

  • velge en leverandør med lavest mulig administrasjonsgebyrer
  • velge et fond eller spareprofil med lavest mulig forvaltningskostnader

Ikke glem at reduserte kostnader betyr –alt annet likt – garantert høyere avkastning for deg!

Velg produkt og ta Gebyrsjekken
Les mer om å samle dine pensjonskapitalbevis