Administrasjonsgebyr

I tillegg forvaltningskostnader har de fleste av pensjonsleverandørene et såkalt administrasjonsgebyr som belastes årlig på pensjonskapitalbevis og andre pensjonsprodukter.

Størrelsen på administrasjonsgebyretPris på pensjonsprodukt eller annet finansielt produkt. Administrasjonsgebyret betales årlig og beregnes som regel i prosent av sparesaldo.
Mer om Administrasjonsgebyr
er avhengig av størrelsen på sparesaldo i pensjonskapitalbeviset. Hos flere pensjonsselskaper kan det årlige administrasjonsgebyret utgjøre over 4,5% av din sparesaldo. I disse tilfellene må du altså betale et gebyr som spiser over 4,5% av pensjonsbeholdningen din hvert år. Ikke alle selskaper har administrasjonskostnader på sine pensjonsprodukter. Det er pensjonskapitalbevis hvor sparesaldoen er forholdsvis lav, typisk fra kr 10.000,- og lavere, at administrasjonsgebyrene spiser mest av dine pensjonspenger.

Slik spiser administrasjonsgebyr av din pensjon

Flytte til annen leverandør?

Det skal mye til å forsvare at du bør bli værende hos en leverandør hvis ditt pensjonskapitalbevis blir belastet med årlige kostnader som utgjør nærmere 4,5% eller mer, av innestående saldo. For at du skal ha en positiv netto avkastning på ditt pensjonskapitalbevis må avkastning altså dekke både forvaltningskostnader (typsik 1-2%) samt administrasjonskostnader på opptil 4,5% og høyere. Disse kostnadene og gebyrene blir belastet deg uansett, så dersom avkastningen i utgangspunktet var på 4% før belastning av kostnader og gebyrer, vil du i så fall ha en nedgang i sparesaldo fra ett år til et annet.

Eksempel på hvordan kostnader spiser av din pensjon

Ikke alle pensjonsleverandører belaster administrasjonsgebyrer, og disse leverandørene bør derfor vurderes hvis du er i en situasjon hvor du betaler relativt høye gebyrer. Logg på Norsk Pensjon og få oversikt over dine pensjonskapitalbevis og andre private pensjonsrettigheter.

Ta Gebyrsjekken – se hva du kan spare

Les mer om hvordan forvaltningskostnader spiser av din pensjon her.