Sikker betaling med kort

Lær deg de enkle forholdsreglene du kan ta for å unngå å bli utsatt for tyveri, forsøk på svindel eller å bli belastet uriktig på grunn av menneskelig svikt.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Sett deg godt inn sikkerhetstipsene for hvordan du betaler trygt med kredittkortEt kredittkort er et betalingskort hvor du låner penger hver gang du bruker det.
Mer om Kredittkort
og debetkortDebetkort er et betalingskort hvor betalinger og kontantuttak trekkes direkte fra en konto. Er kontoen tom, får vi ikke betalt med et debetkort.
Mer om Debetkort
.

Syv tips til sikker betaling med kort

1. Lær deg PIN-koden utenat og del den aldri med noen.

2. Gjør nettbanken sikker og følg med på kortselskapets sikkerhetsforskrifter.

3. Vær bevisst hvilket kort du velger å bruke.

4. Unngå useriøse selgere og svindlere.

5. Betal bare med kort når du får være fysisk tilstede.

6. Kontroller at beløpet er korrekt og at du bare har blitt belastet for uttak/varekjøp, gebyr og renter du kjenner til – før du godkjenner transaksjon, men også i etterkant.

7. Kontakt og informer kortutsteder straks, hvis du mister kortet eller har blitt belastet feilaktig.

Av: Brigitte Watz, Finansportalen

Ved å følge enkle forholdsregler vil du i de aller fleste tilfeller unngå å bli utsatt for tyveri, forsøk på svindel eller å bli belastet for uriktig beløp på grunn av menneskelig svikt. Skulle det mot formodning allikevel skje, vil du vite hvor du skal henvende deg

1. Lær deg PIN-koden utenat og del den aldri med noen

Aller helst bør du makulere papiret med koden som du fikk tilsendt, eller oppbevare den i en safe eller bankboks. Kort og kode må aldri oppbevares sammen!

Du skal aldri gi fra deg PIN-koden til noen. Koden er din personlige og skal ikke deles med andre. Seriøse og lovlydige brukersteder og personer vil aldri be deg om å oppgi denne. Dette gjelder også personal fra banken, politi, advokater også videre.

2. Vær bevisst hvilke kort du velger å bruke

Bruk alltid det kortet som gir laveste kostnader og ta bare med deg de kortene du vet det vil lønne seg å bruke og som du vet du vil få behov for. Planlegg din bruk av kredittkort eller debetkort på forhånd, og bruk de kortene som gir deg de laveste kortkostnadene (gebyr og renter) ved uttak eller varekjøp når du bruker det i Norge eller i utlandet.

3. Gjør nettbanken din sikker og følg med på kortselskapenes sikkerhetsforskrifter

PC’en og dermed også nettbanken din, er stadig utsatt for angrep. Men det er mange enkle grep du selv kan ta for å beskytte PC’en mot ondsinnede datavirus.

Kortselskapene er opptatt av å unngå at deres kort og kunder blir utsatt for svindel. På sine nettsider legger de derfor ut nyttig informasjon også for deg som forbruker. Les mer om hvordan du kan betale sikkert med ditt bank- eller kredittkort;

4. Unngå å handle med useriøse selgere

Foretaksregisteret i Norge

I Norge skal alle foretak være registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Med foretakets organisasjonsnummer kan du for alle ansvarlige selskap (AS) finne regnskapsopplysninger på nett. Avstå fra kjøp hvis du får mistanke til at foretaket er useriøst eller har dårlig økonomi.

Ved salg av finansielle tjenester er det krav om konsesjon

For å kunne selge finansielle tjenester til norske forbrukere må selskapet ha konsesjon fra Finanstilsynet. Ved hjelp av søk med foretakets navn eller organisasjonsnummer skal du kunne finne igjen foretaket i konsesjonsregisteret. Finanstilsynets register inneholder informasjon om alle foretak og personer som er under tilsyn av Finanstilsynet. Hvilke typer foretak og personer er beskrevet i Lov om kredittilsyn § 1. Alle typer tillatelse/bevilling/autorisasjon er i dette registeret kalt “konsesjon”.

Finanstilsynet har laget egne oversikter for kredittinstitusjoner og forsikringsselskap, som har meldt om filialetablering eller grenseoverskridende virksomhet i medhold av EØS-regler.

Lytt til markedsadvarsler fra Finanstilsynet og Forbrukerombudet

Hvis Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, publiseres markedsadvarsler på tilsynets nettsider. Finanstilsynet publiserer også markedsadvarsler fra andre lands tilsynsmyndigheter. Finanstilsynet gir deg også mer informasjon om

Forbrukerombudet får daglige henvendelser fra forbrukere som har vært utsatt for svindelforsøk. Er du i tvil om tilbudet du har fått er seriøst eller et forsøk på svindel, kan et besøk hos Forbrukerombudets oppdaterte “svindelgalleri” hjelpe deg til å ikke la deg lure. Forbrukerombudet gir deg også mer informasjon om de vanligste typer svindel du kan bli utsatt for.

Sjekk om nettbutikken er til å stole på med Forbruker Europa

Forbruker Europa kan hjelpe deg med å finne ut om nettbutikken er til å stole på og gir deg informasjon ved kjøp av varer og tjenester på tvers av landegrensene i Europa. De kan også bistå deg ved uenighet med næringsdrivende innen EU- og EØS-land, gjennom at Forbruker Europa er en del av det europeiske nettverket European Consumer Centre Network (“ECC Net”).

5. Betal bare med kort når du får være fysisk tilstede og kan se hva som skjer

Hvis brukerstedet ikke kan tilby deg dette bør du heller velge å betale med kontanter eller avstå fra kjøp. Seriøse brukersteder legger forholdene til rette for din kortsikkerhet. Ha derfor alltid med deg nok kontanter til eksempelvis å kunne betale for middagen ved restaurantbesøk med kontanter, med mindre du på forhånd vet at restauranten lar deg betale med betalingsterminal ved bordet. Ved å gi fra deg et betalingskort i baren på utesteder gir du personalet mulighet til å belaste det uten din kontroll og samtykke.

6. Kontroller at beløpet er korrekt og at du bare har blitt belastet for uttak/varekjøp, gebyr og renter du kjenner til – før du godkjenner transaksjonen, men også i etterkant.

Sett deg inn i alle kostnader og reklamasjonsmuligheter før du godkjenner kjøpet ved å betale

Ved varekjøp og uttak betaler du gebyr til kortutsteder, men også til brukersted (forretning, nettbutikk osv.). Ved kjøp eller uttak bør du med andre ord kjenne til hvilke gebyrene banken tar og eventuelle lokale gebyrer brukerstedet vil kreve når du bruker ditt bank- eller kredittkort.

Gebyr og renter kortutsteder tar for bruk av ditt bank- og kredittkort

Oversikt over gebyrene på ditt kreditt- eller debetkort finner du i kortutsteders prisliste på nett. Men når du nå er i finansportalen.no har du også en mulighet til å lese mer om hvor mye betalingskortene koster ved bruk.

Lokale gebyr ved varekjøp i forretninger eller uttak i minibank i utlandet

Hvis det kreves gebyr ved uttak i minibank, vil du bli bedt om å bekrefte at du godtar gebyret før transaksjonen blir gjennomført. Men når du handler i forretning eller på nett må du innhente foretakets leverings- og betalingsbestemmelser før du inngår avtale om kjøp. Se særlig etter dine retur- og angremuligheter, fraktkostnader, skatter og avgifter som kan påløpe og hvilke valutaer som godtas.

Sjekk alltid beløpet før du godkjenner med bruk av PIN-kode, signatur eller kortopplysninger og sikkerhetskode

Sjekk alltid beløpet (varebeløpet, vekslingskursen og eventuelle lokale gebyr) på kvitteringen eller terminalen før du signerer eller taster inn kode. Du aksepterer belastningen og kjøpet med din signatur, inntasting av kode eller opplysninger om kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskoden (CVV2).

Ta vare på ordre- eller bestillingsbekreftelser, kvitteringer m.m. og kontroller transaksjonene

De er din dokumentasjon på kjøpet eller uttaket og viser i tillegg til beløp også eventuelle lokale vekslingsgebyr og lignende. For å nå frem med en eventuell klage senere må du kunne dokumentere de forhold som du ønsker å klage på.

Kontroller også i etterkant alltid at beløpet fra kvittering stemmer med belastet beløp på kontoutskrift eller kredittkortfaktura.

Menneskelige eller tekniske feil kan oppstå og gjøre at du blir belastet for et høyere beløp enn du bekreftet å ville betale med din signatur, bruk av PIN-kode eller kortnummer og sikkerhetskode (CVV”).

7. Kontakt kortutsteder hvis du mister kortet eller mener du er blitt feilaktig belastet

Sperr kortet hvis du ikke vet hvor det er

Hvis du mister oversikt over hvor kortet ditt er må du snarest ta kontakt med kortutsteder for å få kortet sperret. Du er uaktsom hvis du ikke sperrer kortet når du ikke lenger vet hvor det er og desto lenger tid du lar det gå, desto større spillerom gir du eventuelle tyver eller svindlere til å misbruke kortet ditt. Ha derfor alltid med deg telefonnummer til sperretjenesten for dine bank- og kredittkort uansett om du befinner deg i Norge eller utlandet.

Ta øyeblikkelig kontakt med kortutsteder, hvis du finner varekjøp eller uttak du mener er feil

Så sant du har fulgt alle sikkerhetsforskrifter for bruk av kortet har du såkalt nullansvar for betale transaksjoner du ikke kjenner til eller for å betale et høyere beløp enn avtalt. Ta kontakt med kortutsteder og informer når du mener at du ikke skal betale hele eller deler av det beløpet du er blitt belastet for gjennom ditt kreditt- eller debetkort.

Kategori: ,
Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 14. December 2017
Visninger: 6185