Feed URLer

Generelt

Det finnes to typer feeder:

  • Grunnlagsdata – Lister ut informasjon i vår database uten noen form for prosessering
  • Topp N  – Feeder hvor man får listet ut data i rangert rekkefølge. Flere av disse feedene krever at man sender med inn-data for at man skal få returnert gyldig informasjon. Hvilke informasjon som kreves for hver enkelt feed finner man spesifisert i dokumentasjonen for feeden.

 

Både grunnlagsdatafeedene samt “topp N”-feedene har en tilhørende dokumentasjonsfeed som beskriver innholdet. For flere detaljer om hver enkelt feed se denne.

 

Distribusjonsavtale

For tilgang til Fiansportalen sine rådata så må man inngå en distribusjonsavtale. Se følgende side for mer informasjon.

 

Bankinnskudd (banksparing) – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing.atom

 

Bankinnskudd (banksparing) – topp N

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing_toppN_docu.atom
Topp N https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing_toppN.atom
Eksempel https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing_toppN.atom?totalt_innestaende=100000&alder=40

 

Bankleverandører – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/bankleverandor_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/bankleverandor.atom

 

Betaling til utlandet (sende penger hjem) – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/sph/produkter_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/sph/produkter.atom

 

Betaling til utlandet (sende penger hjem) – topp N

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/sph/produkter_toppN_docu.atom
Topp N https://www.finansportalen.no/feed/v3/sph/produkter_toppN.atom
Eksempel https://www.finansportalen.no/feed/v3/sph/produkter_toppN.atom?land=BR&belop=1000

 

Boliglån – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan.atom

 

Boliglån – topp N

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan_toppN_docu.atom
Topp N https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan_toppN.atom
Eksempel https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan_toppN.atom?alder=40&boligverdi=4000000&lanebelop=3000000&nedbetalingstid=20

 

Dagligbank – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/dagligbank_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/dagligbank.atom

 

Dagligbank – topp N

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/dagligbank_toppN_docu.atom
Topp N https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/dagligbank_toppN.atom
Eksempel https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/dagligbank_toppN.atom?inntekt_etter_skatt=300000&alder=40

 

Kredittkort – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/kredittkort_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/kredittkort.atom

 

Kredittkort – topp N

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/kredittkort_toppN_docu.atom
Topp N https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/kredittkort_toppN.atom
Eksempel https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/kredittkort_toppN.atom?alderstilbudAr=40&inntekt=400000

 

Pensjonsprodukter – topp N

Dokumentasjon https://finansportalen.no/feed/v3/pension/product_toppN_docu.atom
Topp N https://finansportalen.no/feed/v3/pension/product_toppN.atom
Eksempel https://finansportalen.no/feed/v3/pension/product_toppN.atom?sparesaldo=10000&productType=ips

 

Produktpakker – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/produktpakke_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/produktpakke.atom

 

Smålån (bil-, båt-, forbrukslån etc) – grunnlagsdata

Dokumentasjon https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/smaalan_docu.atom
Grunnlagsdata https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/smaalan.atom

 

Smålån (bil-, båt-, forbrukslån etc) – topp N

Dokumentasjon https://finansportalen.no/feed/v3/bank/smaalan_toppN_docu.atom
Topp N https://finansportalen.no/feed/v3/bank/smaalan_toppN.atom
Eksempel https://finansportalen.no/feed/v3/bank/smaalan_toppN.atom?lanetype=forbruk&lanebelop=1000