Feed URLer

Viktig info

“Topp N feedene” våre ble endret sommeren 2016. Endringene innebærer at man nå må spesifisere input-parametere, i URL-en, for flere feeder. Dette slik at brukerene selv kan velge det uttrekket man ønsker. Tidligere ble skjulte standardverdier benyttet. Under følger en oversikt over hvilke feeder som har blitt oppdatert.

Vi lanserte også to nye feeder. Topp n feed for smålån, og topp n feed for kredittkort.

Boliglån – topp N – OPPDATERT!

Eksempel på gammel feed URL:

https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan_toppN.atom?n=150

Denne vil nå gi følgende feilmelding:

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:f="http://www.finansportalen.no/feed/ns/1.0">
 <title>Finansportalen grunnlagsdata boliglån</title>
 <link rel="alternate" href="https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan.atom"/>
 <author>
 <name>Finansportalen</name>
 <email>info@finansportalen.no</email>
 </author>
 <subtitle>Feed retrieval has failed!</subtitle>
 <id>tag:finansportalen.no,2008-01-14:feed</id>
 <rights>Copyright (c) Forbrukerrådet</rights>
 <updated>2016-06-07T07:38:40Z</updated>
 <dc:date>2016-06-07T07:38:40Z</dc:date>
 <dc:rights>Copyright (c) Forbrukerrådet</dc:rights>
 <entry>
 <author>
 <name/>
 </author>
 <f:field>lanebelop</f:field>
 <f:error>Ufullstendige inndata</f:error>
 </entry>
 <entry>
 <author>
 <name/>
 </author>
 <f:field>boligverdi</f:field>
 <f:error>Ufullstendige inndata</f:error>
 </entry>
 <entry>
 <author>
 <name/>
 </author>
 <f:field>nedbetalingstid</f:field>
 <f:error>Ufullstendige inndata</f:error>
 </entry>
 <entry>
 <author>
 <name/>
 </author>
 <f:field>alder</f:field>
 <f:error>Ufullstendige inndata</f:error>
 </entry>
</feed>

Som spesifisert i feilmeldingen så må man altså sende med følgende parametere:

 • lanebelop
 • boligverdi
 • nedbetalingstid
 • alder

Eksempel på ny feed URL blir dermed:

https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/boliglan_toppN.atom?lanebelop=1600000&boligverdi=2200000&alder=40&nedbetalingstid=20&n=150

I tillegg til de obligatoriske søkeparameterene, så har man valgrie filterverdier som også kan spesifiseres. Oversikt over alle parametere finner man i feedene, under elementet “inndata”. Eksempel:

<f:inndata>
 <f:lanebelop>1600000</f:lanebelop>
 <f:boligverdi>2200000</f:boligverdi>
 <f:nedbetalingstid>20</f:nedbetalingstid>
 <f:alder>40</f:alder>
 <f:markedsomrade>alle</f:markedsomrade>
 <f:annet_produkt>alle</f:annet_produkt>
 <f:medlemskap>alle</f:medlemskap>
 <f:rentetype>flytende_rente</f:rentetype>
 <f:lanetype>alle</f:lanetype>
 <f:nedbetaling>annuitet</f:nedbetaling>
</f:inndata>

 

Banksparing – topp N – OPPDATERT!

Gammel URL:

https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing_toppN.atom?n=150

Ny URL:

https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/banksparing_toppN.atom?totalt_innestaende=100000&alder=40

Dagligbank – topp N – kommer ikke til å oppdateres

URL:

https://www.finansportalen.no/feed/v3/bank/dagligbank_toppN.atom

Distribusjonsavtale

For tilgang til Fiansportalen sine rådata så må man inngå en distribusjonsavtale. Se følgende side for mer informasjon.

Bankfeeder

Bankleverandører
Bankleverandører – Dokumentasjon
Boliglån grunnlagsdata
Boliglån grunnlagsdata – Dokumentasjon
Boliglån topp N
Boliglån topp N – Dokumentasjon
Banksparing grunnlagsdata
Banksparing grunnlagsdata – Dokumentasjon
Banksparing topp N
Banksparing topp N – Dokumentasjon
Dagligbank grunnlagsdata
Dagligbank grunnlagsdata – Dokumentasjon
Dagligbank topp N
Dagligbank topp N – Dokumentasjon
Produktpakke grunnlagsdata
Produktpakke grunnlagsdata – Dokumentasjon
Kredittkort grunnlagsdata
Kredittkort grunnlagsdata – Dokumentasjon
Smålån grunndata
Smålån grunndata – Dokumentasjon
Send Penger Hjem, Produkter
Send Penger Hjem, Produkter – Dokumentasjon