Læringsressurs i privatøkonomi

Med dette verktøyet kan du lære deg noen grunnleggende ferdigheter og begreper i privatøkonomi.

Privatokonomi2

Det er tilpasset kompetansemålet for matematikk fellesfag for 10. årstrinn: «gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata».

Disse fire temaene blir gjennomgått:

Inntekt og forbruk

Sparing og plassering

Lån

Betalingskort

Hvert tema har en film og et sett med interaktive aktiviteter og oppgaver.

Lenken til verktøyet har du her: matematikk for 10. klasse.

Matematikklærere finner også en lærerveiledning her.

Kategori:
Publisert: 3. September 2015 - sist oppdatert: 9. January 2023
Visninger: 45963