Velg en autorisert rådgiver

Informasjon fra Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut):

Det er kun autoriserte rådgivere som kan dokumentere egen kompetanse, og som har forpliktet seg til å følge de etiske retningslinjene i bransjenormen God skikk.

Trygg rådgivning

Før du snakker med en rådgiver i en bank eller et forsikringsselskap bør du sjekke om rådgiver er autorisert.

Når du skal ta viktige valg om din økonomiske fremtid og sikkerhet må det skje på bakgrunn av god informasjon, veiledning og råd om alternativene som finnes.

Autorisasjon gir dokumentert kompetanse

Rådgiver er ikke en beskyttet tittel. Det er kun autoriserte rådgivere som kan dokumentere at de har oppdatert kompetanse på sitt fagområde og følger bransjenormen God skikk i kundebehandlingen.

Autoriserte rådgivere har bestått en omfattende kunnskapsprøve på sitt fagfelt, en etikkprøve og en praktisk prøve der de også skal vise at de kan anvende etikk-kompetansen i rådgivning med kunde.

FinAut autoriserer rådgivere i finansnæringen

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) autoriserer rådgivere i bank, forsikring og rådgivningsselskaper.

FinAut sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.
Nasjonalt register over autoriserte rådgivere

Autoriserte rådgivere er registrert i et offentlig register.

Sjekk om din rådgiver er autorisert på https://www.finaut.no/

Forbrukernes interesse skal ivaretas

Autorisasjonsordningene skal sikre forbrukerne trygg rådgivning, og at kundens interesse kommer først. Selv om en finansbedrift gir deg et forslag basert på de produktene de tilbyr, har ikke du som kunde plikt til å velge denne løsningen og bør orientere deg hos flere leverandører.

Robotrådgivere skal også autoriseres

Verdens første autoriserte robotrådgiver er norsk. Autorisasjonen ble gitt til Sbanken sin Sparerobot i juni 2021. Robotrådgivere skal følge samme standard for kompetanse og etikk som fysiske rådgivere, for å sikre kunden trygg rådgivning uavhengig av om rådene gis av menneske eller robot.

En rådgiver kan være autorisert i en eller flere ordninger, og kan synliggjøre dette ved å bruke merker i sin kontaktinformasjon.

Film fra FinAut om hva en autorisasjon betyr:

https://www.youtube.com/watch?v=a9a0C9XPjWs