Bruk av våre data

Finansportalen stiller sine data gratis til rådighet.

Tilgang til rådata

Finansportalen samler inn renter og gebyrer for de fleste banker som opererer i Norge, pluss priser for overføring av penger til utlandet fra norske og utenlandske aktører.

Dataene vi viser om verdipapirfond kjøper vi selv fra Oslo Børs Informasjon AS og Morningstar. Forsikringskalkulatorene er basert på sanntidsspørringer mot forsikringsselskapene. For verdipapirfond og forsikringspriser, har vi derfor ikke data vi kan gi bort.

Våre data deles ved bruk av XML-feeder. For en oversikt over alle våre data-feeder, vennligst gå til denne siden.

For gratis tilgang til våre råda, for bruk i eksterne applikasjoner, må man undertegne en distribusjonsavtale med oss. Når avtalen er inngått, så vil distributøren motta et brukernavn og passord, som gir tilgang til dataene.

Distribusjonsavtale med Finansportalen

For tilgang til våre data-feeder, må du inngå en distribusjonsavtale med Finansportalen. Vi har laget en standard avtaletekst, hvor de viktigste punktene er at vi ber deg love å ikke ta data ut av sin sammenheng, samt å holde dataene oppdaterte.

For initiering av distribusjonsavtale med Finansportalen, vennligst send en scan av signert avtale til e-post-adressen “support-fp@forbrukerradet.no”.

Standard Informasjonsdelingsavtale for finansportalen v3.1

Logo for distributører

Distributører skal benytte én av følgende  “Data levert av Finansportalen” logoer:

PNG-format

Sort-hvit logo

Fargelogo

SVG-format

Sort-hvit logo

Fargelogo

Integrerbare sammenligningsverktøy

Alle sammenligningsverktøyene til Finansportalen er integrerbare. De kan inkluderes på eksterne nettsider, ved bruk av enkel HTML-kode (iFrame løsning). Disse “portable kalkulatorene” kan benyttes uten distribusjonsavtale, såfremt de kjøres som de er. Det er ikke tillatt å kopiere og manipulere kildekoden, eller benytte datafeeden til de portable kalkulatorene uten etter avtale med Finansportalen.

Oversikt over våre integrerbare sammenligningsverktøy

https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=hus
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=bil
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=reise
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=innbo
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=boliglan
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=lan
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=bankinnskudd
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=bsu
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=forbrukslan
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=kredittkort
https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=betaling-til-utlandet

Kodeeksempler for integrering

Iframe med gitt høyde og bredde

Merk at høyden som benyttes vil måtte tilpasses verktøyet man integrerer.

<!DOCTYPE html>
<html> 
 <head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
 <title>Data fra Finansportalen</title> 
 </head>
 <body>
 <iframe 
 src="https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=bil" 
 frameborder="0" 
 scrolling="no" 
 marginwidth="0" 
 marginheight="0" 
 style="width:1200px; height:2500px">
 </iframe>
 </body>
</html>

Iframe med dynamisk størrelse

Implementasjonen bruker iframeResizer.min.js.

<!DOCTYPE html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
 <title>Data fra Finansportalen</title>
 <!-- script under lastes ned fra https://raw.githubusercontent.com/davidjbradshaw/iframe-resizer/master/js/iframeResizer.min.js -->
 <script type="text/javascript" src="iframeResizer.min.js"></script>
</head>
<body>
 <style>iframe{width:100%}</style>
 <iframe
 src="https://www.finansportalen.no/embeddable.html?p=bil"
 frameborder="0"
 scrolling="no"
 marginwidth="0"
 marginheight="0"
 style="width:100%">
 </iframe>
 <script>iFrameResize({checkOrigin : false})</script>
</body>
</html>

Begrensninger ved uthenting av forsikringsdata

Forbrukerrådet er eier av nettstedet og innehar alle immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedet. Du kan ikke bruke materiale fra nettstedet til andre formål eller på noe annen måte enn den som er uttrykkelig tillatt.

Det er ikke tillatt å ta ut store mengder forsikringspriser for å skaffe seg et bilde av større deler av selskapenes tariffer, og forsøk på slik masseuthenting av forsikringsdata motvirkes av Finansportalens kontrollrutiner. Dersom det oppdages forsøk på masseuthenting av data, vil Forbrukerrådet vurdere rettslige skritt.

Som bruker har du kun rett til å benytte nettstedet og materiale på nettstedet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut materiale fra nettstedet for personlige og ikke-kommersielle formål forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Media kan hente ut eksempler på forsikringspriser i det omfang som er nødvendig for å gjengi begrensede prissammenlikninger, forutsatt at Finansportalen oppgis som kilde.