Sjekkliste for aksjesparekonto

Skal du opprette aksjesparekonto for dine fond? I så fall hos hvilken leverandør?

Aksjesparekonto er en ny ordning for deg som ønsker å investere i aksjefond og enkeltaksjer. Ideen bak ordningen med aksjesparekonto (ASK) er å øke konkurransen i fondsmarkedet ved å forhindre at investeringer i dyre fond eller fond du er misfornøyd med låses inne på grunn av skattemessige forhold.

Sjekkliste ved valg av aksjesparekonto

1)  Sjekk først din egen bank eller fondsformidleren du er kunde hos. Tilbyr den globale indeksfond? Det sjekker du i vår store oversikt. Dersom ikke, velg en annen tilbyder. Globale indeksfond bør nemlig utgjøre grunnmuren i aksjefondsplasseringen, viser forskning. Har du fond som du ikke har planer om å bytte ut? Sjekk da om din bank eller fondsformidler tilbyr akkurat de samme fondene innenfor sin ASK.

2)  Sjekk gebyrene knyttet til ASK-kontoen.  Det sjekker du også i vår store oversikt. Enkelte har flyttegebyrer. Faste årlige gebyr for å ha enkeltaksjer stående på ASK-kontoen har de fleste, men ikke for lave beløp, typisk under 100.000 kroner. Gebyrene for enkeltaksjer er høyest for utenlandske aksjer (innenfor EU/EØS). Alle banker og øvrige fondsformidlere skal ha en komplett prisliste på sine nettsider.

3)  Opprett ASK-konto i banken eller fondsformidleren med digital id (kodebrikke, bankID på mobil, etc)

4)  Overfør fondene dine til ASK-kontoen. Det gjør du gjennom å fylle ut en overføringsfullmakt på nettsiden til tilbyderen hvor du har opprettet ASK-konto. Gjør dette i god til før den offisielle fristen 31.12.2018 for å utnytte det tidsbegrensede skatteamnestiet (se eget avsnitt), i praksis varierer fristen fra 14.12-31.12.2018 som absolutt siste frist for å flytte fond inn i ASK innenfor samme aktør, grunnet frister aktørene har satt selv. Skal du flytte fondene mellom to leverandører, må det gjøres senest 30. 11.2018.
NB: Det er politisk enighet om å utvide fristen til å vare ut hele 2019. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med skatteproposisjonen i desember 2018.

5)  Sjekk om fondene dine bør byttes ut. Benytt Finansportalens fondsoversikt. Omfattende fondsanalyser fra blant annet Forbrukerrådet indikerer at alle andre aksjefond enn norske bør være indeksfond (globale, Europa, etc). Norske aktive aksjefond kan derimot vise til historisk meravkastning og kan være et godt valg. Men også for aktive fond er prisen viktig, dvs det årlige forvaltningsgebyret. Forbrukerrådets to rapporter viser at høye forvaltningsgebyr kan forventes å spise unødvendig av avkastning. Du finner hele hovedrapporten her. Forbrukerrådets oppfølgingsrapport som gikk ytterligere i dybden, finner du her.

Hva er aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er ikke et eget investeringsprodukt, men snarere en teknisk konstruksjon, som gjør det mulig for deg å kjøpe og selge aksjefond og aksjer uten å skatte av gevinsten hver gang du selger og kjøper. I stedet utsettes skatten.

  • Oppretter du en aksjesparekonto og skyter inn penger på den, kan du kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatt, så lenge du ikke tar ut gevinsten av kontoen.  Dermed oppnår du rentes rente-effekt av utsatt skatt.
  • Ditt opprinnelige kontantinnskudd på aksjesparekontoen og inngangsverdien på overførte verdipapirer, kan du ta ut når som helst uten å betale skatt. Du betaler bare skatt av eventuell gevinst som tas ut av aksjesparekontoen.
  • Penger du skyter inn i en aksjesparekonto kan du investere i aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis. Øvrige fond er utelukket fra ordningen. Noen typer verdipapirer er ikke inkludert i ordningen, blant annet aksjer notert utenfor EU/EØS, og andre typer fond (som kombinasjonsfond, obligasjonsfond).
  • Du kan også flytte en aksjesparekonto fra en leverandør til en annen, uten at det utløser skatt.
  • Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
  • Du kan opprette aksjesparekonto hos en eller flere leverandører. Utvalget av fond varierer.
  • Du kan ha flere aksjesparekonti hos samme leverandør. Det kan være fornuftig dersom deler av midlene planlegges å overføres som arv.
  • Aksjesparekontoen kan overføres som arv uten å utløse skatt. Den utsatte skatten videreføres. Men hele kontoen må overføres i sin helhet. Enkeltfond kan altså ikke overføres separat.
  • Det er ingen minstebeløp

Les mer om skattereglene for ASK hos Skatteetaten.

 

Skattemessig gunstig overgangsordning i 2018

For å stimulere folk til å ta i bruk den nye ordningen, har myndighetene bestemt at du i løpet av 2018 kan overføre verdipapirer du allerede eier inn på en aksjesparekonto, uten at overføringen utløser beregning av gevinstskatt for 2018. I stedet utsettes også denne skatten til et senere tidspunkt.

Når verdipapirene er overført til aksjesparekontoen, kan du selge dem,  og for eksempel kjøpe indeksfond i stedet. Du oppnår altså å være mindre innelåst i de gamle aksjefondene dine.

(NB! Har du fondsandeler du har tapt penger på, kan det lønne seg å selge dem og få skattefradrag for tapet, før du setter pengene inn i aksjesparekontoen og kjøper nye verdipapirer.)

 

Dette bør du også tenke på:

Når du selger og kjøper verdipapirer innenfor ordningen, eller gjør nye innskudd på aksjesparekontoen, vil det i kortere perioder kunne stå kontanter på kontoen. Kontanter kan altså inngå på aksjesparekontoen, men du kan ikke tjene renter på dem. Vanligvis vil det derfor være lite lønnsomt å ha kontantbeløp stående på din aksjesparekonto

Hos noen leverandører vil kontantene kunne settes på en egen konto i ditt navn, og være sikret i Bankenes sikringsfond. Hos andre leverandører vil kontanter settes inn på en felles klientkonto, og i praksis ikke være sikret på tilsvarende måte.

 

 

Publisert: 29. August 2017 - sist oppdatert: 14. December 2018
Visninger: 14062