Sjekkliste for aksjesparekonto

Skal du opprette aksjesparekonto? I så fall hos hvilken leverandør? Her er noen ting du bør du tenke på før du velger.

Aksjesparekonto er en ny ordning fra 1. september 2017 for deg som ønsker å investere i aksjefond og enkeltaksjer. Ideen bak ordningen med aksjesparekonto (ASK) er å øke konkurransen i fondsmarkedet ved å forhindre at investeringer i dyre eller dårlige fond låses inne på grunn av skattemessige forhold.

Hva er aksjesparekonto:

En aksjesparekonto er ikke et eget investeringsprodukt, men snarere en teknisk konstruksjon, som gjør det mulig for deg å kjøpe og selge verdipapirer uten å skatte av gevinsten hver gang du selger og kjøper. I stedet utsettes skatten.

  • Oppretter du en aksjesparekonto og skyter inn penger på den, kan du kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatt, så lenge du ikke tar ut gevinsten av kontoen.  Dermed oppnår du fordelen av utsatt skatt.
  • Ditt opprinnelige kontantinnskudd på aksjesparekontoen og inngangsverdien på overførte verdipapirer, kan du ta ut når som helst uten å betale skatt. Du betaler bare skatt av eventuell gevinst som tas ut av aksjesparekontoen.
  • Penger du skyter inn i en aksjesparekonto kan du investere i aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis. Noen typer verdipapirer er ikke inkludert i ordningen, blant annet aksjer notert utenfor EU/EØS, og andre typer fond (som kombinasjonsfond, obligasjonsfond).
  • Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
  • Du kan opprette aksjesparekonto hos en eller flere leverandører. Hvilke verdipapirer  du kan velge blant vil kunne variere leverandørene imellom.
  • Du kan også flytte en aksjesparekonto fra en leverandør til en annen, uten at det utløser skatt.

Les mer om skattereglene for ASK hos Skatteetaten her.

Gunstig overgangsordning i 2017 – og muligens i 2018

For å stimulere folk til å ta i bruk den nye ordningen, har myndighetene bestemt at du i løpet av 2017 kan overføre verdipapirer du allerede eier inn på en aksjesparekonto, uten at overføringen utløser beregning av gevinstskatt for 2017. I stedet utsettes også denne skatten til et senere tidspunkt.

Overgangsordningen for skattegunstig overflytting av verdipapirer til aksjesparekonto gjelder i utgangspunktet fra 1. september til 31. desember 2017, men vil bli utvidet til å gjelde også for 2018.

Når verdipapirene er overført til aksjesparekontoen, kan du selge dem,  og for eksempel kjøpe indeksfond i stedet. Du oppnår altså å være mindre innelåst i de gamle aksjefondene dine.

(NB! Har du fondsandeler du har tapt penger på, kan det lønne seg å selge dem og få skattefradrag for tapet, før du setter pengene inn i aksjesparekontoen og kjøper nye verdipapirer.)

Sjekk kvalitet og pris

Aller først, bør du forsikre deg om at du velger en leverandør som kan tilby indeksfond som alternativ. Skal du overføre dine nåværende verdipapirer til en aksjesparekonto i 2017, bør du vurdere å plassere disse verdiene i indeksfond.

Når det stimuleres med skattefordeler, kan leverandørenes gebyrer bli høye. Før du velger leverandør, bør du derfor forvisse deg om hva leverandøren vil kreve av gebyrer for:

  • flytting av kontoen
  • uttak fra kontoen, eller avslutning av den
  • annet, for eksempel administrasjonsgebyrer.

Dette bør du også tenke på:

Når du selger og kjøper verdipapirer innenfor ordningen, eller gjør nye innskudd på aksjesparekontoen, vil det i kortere perioder kunne stå kontanter på kontoen. Kontanter kan altså inngå på aksjesparekontoen, men du kan ikke tjene renter på dem. Vanligvis vil det derfor være lite lønnsomt å ha kontantbeløp stående på din aksjesparekonto

Hos noen leverandører vil kontantene kunne settes på en egen konto i ditt navn, og være sikret i Bankenes sikringsfond. Hos andre leverandører vil kontanter settes inn på en felles klientkonto, og i praksis ikke være sikret på tilsvarende måte.

 

 

Publisert: 29. August 2017 - sist oppdatert: 4. December 2017
Visninger: 9662