Sjekkliste for aksjesparekonto

Skal du opprette aksjesparekonto? I så fall hos hvilken leverandør? Her er noen ting du bør du tenke på før du velger.

Aksjesparekonto er en ny ordning fra 1. september 2017 for deg som ønsker å investere i aksjefond og enkeltaksjer. Ideen bak ordningen med aksjesparekonto (ASK) er å øke konkurransen i fondsmarkedet ved å forhindre at investeringer i dyre eller dårlige fond låses inne på grunn av skattemessige forhold.

Sjekkliste ved valg av aksjesparekonto

1)  Sjekk først din egen bank eller fondsformidleren du er kunde hos. Tilbyr den globale indeksfond? Dersom ikke, velg en annen tilbyder. Globale indeksfond bør nemlig utgjøre grunnmuren i aksjefondsplasseringen, viser forskning. Har du fond som du ikke har planer om å bytte ut? Sjekk da om din bank eller fondsformidler tilbyr akkurat de samme fondene innenfor sin ASK.

2)  Sjekk gebyrene knyttet til ASK-kontoen. De færreste har gebyrer knyttet til fondene utover forvaltningsgebyrene, men enkelte har flyttegebyrer. Faste årlige gebyr for å ha enkeltaksjer stående på ASK-kontoen har de fleste, men ikke for lave beløp, typisk under 100.000 kroner. Gebyrene for enkeltaksjer er høyest for utenlandske aksjer (innenfor EU/EØS). Alle banker og øvrige fondsformidlere skal ha en komplett prisliste på sine nettsider.

3)  Opprett ASK-konto i banken eller fondsformidleren med digital id (kodebrikke, bankID på mobil, etc)

4)  Overfør fondene dine til ASK-kontoen. Det gjør du gjennom å fylle ut en overføringsfullmakt på nettsiden til tilbyderen hvor du har opprettet ASK-konto. Gjør dette i god til før 31.12.2018 for å utnytte det tidsbegrensede skatteamnestiet (se eget avsnitt).

5)  Sjekk om fondene dine bør byttes ut. Benytt Finansportalens fondsoversikt. Omfattende fondsanalyser fra blant annet Forbrukerrådet indikerer at alle andre aksjefond enn norske bør være indeksfond (globale, Europa, etc). Norske aktive aksjefond kan derimot vise til historisk meravkastning og kan være et godt valg. Men også for aktive fond er prisen viktig, dvs det årlige forvaltningsgebyret. Forbrukerrådets analyser viser at høye forvaltningsgebyr kan forventes å spise unødvendig av avkastning. Du finner hele rapporten her.

Hva er aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er ikke et eget investeringsprodukt, men snarere en teknisk konstruksjon, som gjør det mulig for deg å kjøpe og selge verdipapirer uten å skatte av gevinsten hver gang du selger og kjøper. I stedet utsettes skatten.

  • Oppretter du en aksjesparekonto og skyter inn penger på den, kan du kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatt, så lenge du ikke tar ut gevinsten av kontoen.  Dermed oppnår du fordelen av utsatt skatt.
  • Ditt opprinnelige kontantinnskudd på aksjesparekontoen og inngangsverdien på overførte verdipapirer, kan du ta ut når som helst uten å betale skatt. Du betaler bare skatt av eventuell gevinst som tas ut av aksjesparekontoen.
  • Penger du skyter inn i en aksjesparekonto kan du investere i aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis. Noen typer verdipapirer er ikke inkludert i ordningen, blant annet aksjer notert utenfor EU/EØS, og andre typer fond (som kombinasjonsfond, obligasjonsfond).
  • Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
  • Du kan opprette aksjesparekonto hos en eller flere leverandører. Hvilke verdipapirer  du kan velge blant vil kunne variere leverandørene imellom.
  • Du kan også flytte en aksjesparekonto fra en leverandør til en annen, uten at det utløser skatt.

Les mer om skattereglene for ASK hos Skatteetaten.

 

Skattemessig gunstig overgangsordning i 2018

For å stimulere folk til å ta i bruk den nye ordningen, har myndighetene bestemt at du i løpet av 2018 kan overføre verdipapirer du allerede eier inn på en aksjesparekonto, uten at overføringen utløser beregning av gevinstskatt for 2018. I stedet utsettes også denne skatten til et senere tidspunkt.

Når verdipapirene er overført til aksjesparekontoen, kan du selge dem,  og for eksempel kjøpe indeksfond i stedet. Du oppnår altså å være mindre innelåst i de gamle aksjefondene dine.

(NB! Har du fondsandeler du har tapt penger på, kan det lønne seg å selge dem og få skattefradrag for tapet, før du setter pengene inn i aksjesparekontoen og kjøper nye verdipapirer.)

 

Dette bør du også tenke på:

Når du selger og kjøper verdipapirer innenfor ordningen, eller gjør nye innskudd på aksjesparekontoen, vil det i kortere perioder kunne stå kontanter på kontoen. Kontanter kan altså inngå på aksjesparekontoen, men du kan ikke tjene renter på dem. Vanligvis vil det derfor være lite lønnsomt å ha kontantbeløp stående på din aksjesparekonto

Hos noen leverandører vil kontantene kunne settes på en egen konto i ditt navn, og være sikret i Bankenes sikringsfond. Hos andre leverandører vil kontanter settes inn på en felles klientkonto, og i praksis ikke være sikret på tilsvarende måte.

 

 

Publisert: 29. August 2017 - sist oppdatert: 19. September 2018
Visninger: 11382