Dette påvirker din forhandlingsposisjon

Vi gir deg et forhandlingsverktøy. Prutingen, eller bankbyttet, må du fortsatt gjøre selv. Det er mange forhold som avgjør resultatet. Flere kan du påvirke selv.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Forhandlingene med banken behøver ikke skje ansikt til ansikt, men like gjerne over telefon, mail eller per brev.

Din forhandlingsposisjon avhenger av hvor god kunde banken vurderer at du er, eller kan bli

Dette henger bl.a. sammen med din:

– Inntekt; hvor høy den er og sikker den er.

– Utdannelse, den påvirker din fremtidige inntektsutvikling.

– Alder, som betyr noe for de samlede fremtidsutsiktene i kundeforholdet.

– Sikkerheten du kan stille for et lån, egenkapital ved låneopptak, og hva du ellers bruker dine penger til, spiller en rolle.

– Din evne og vilje til å gjøre opp for deg; har du for eksempel en historie full av betalingsanmerkninge eller hyppige overtrekksdager?

Av: Lasse Billington, Finansportalen.no

Med Bytt bank starter du en forhandlingsprosess med banken. Det er imidlertid ikke det samme som at du automatisk vil oppnå bedre betingelser, eller at en ny bank ønsker deg hjertelig velkommen som kunde. Bankene vil fortsatt utøve godt bankhåndverk når de vurderer deg som kunde, bl.a. vil de foreta en skikkelig kredittvurdering før du får lån.

Din forhandlingsposisjon overfor bankene er avhengig av hvor god kunde banken vurderer at du er, eller kan bli. Dette henger bl.a. sammen med din:

Inntekt; hvor høy den er og sikker den er

– Utdannelse, den påvirker din fremtidige inntektsutvikling

– Alder, som betyr noe for de samlede fremtidsutsiktene i kundeforholdet

– Sikkerheten du kan stille for et lån, egenkapital ved låneopptak, og hva du ellers bruker dine penger til, spiller en rolle.

– Din evne og vilje til å gjøre opp for deg; har du for eksempel en historie full av betalingsanmerkninger? Hva med hyppige overtrekk av brukskontoen?

En ting som uansett er viktig å vite, er at bankene i utgangspunktet er pliktig til å opprette et kundeforhold til deg (de har såkalt kontraheringsplikt). Banken kan imidlertid også si opp, eller avvise, et kundeforhold hvis det foreligger saklig grunn. Grunnlaget for avvisning skal være underlagt en konkret vurdering etter objektive kriterier. Betalingsanmerkninger er i seg selv ikke tilstrekkelig i så måte, men det kan overtrekk av konto være (det er forresten også straffbart!).

At banken ikke kan nekte å opprette et kundeforhold til deg, er ikke det samme som at du får samme pris som andre kunder. Her er det forhandlingsstyrke og -posisjon som gjelder!

Kategori: ,
Publisert: 19. January 2009 - sist oppdatert: 11. November 2015
Visninger: 3298