Gjør nettbanken din sikker

PC’en og dermed også nettbanken din, er stadig utsatt for angrep. Men det er mange enkle grep du selv kan ta for å beskytte PC’en mot ondsinnede datavirus.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Kjetting hjelper ikke, men det er mange andre enkle ting du kan gjøre for å unngå at PC’en og nettbanken blir utsatt for ondsinnet datavirus.

Selv om bankene mener sikkerheten i norske nettbanker er god, understreker de at det aldri er mulig å gardere seg 100 prosent mot at kriminelle aktører klarer å bryte seg inn i nettbanken. De råd banken gir om sikkerhet vil oppdateres ut fra de truslene banken ser og det er derfor viktig at du følger disse rådene. Bankene advarer gjerne på egne nettsider når de f.eks. blir oppmerksom på svindelforsøk som gjøres gjennom e-post.

Følger du rådene banken gir vil du, som kunde, ikke måtte bære det økonomiske ansvaret som kan oppstå som følge av angrep.

Trojanerne

Angrep på nettbanken muliggjøres av at det forut for angrepet – og uten kundens viten – er blitt lastet en trojaner (ondsinnet programvare) eller virus på datamaskinen. Denne type trojanere og virus kan en få på datamaskinen ved besøk på useriøse nettsteder eller de kan ligge i et filvedlegg i e-poster som en mottar. Det er derfor viktig at datamaskinen har installert oppdatert antivirusprogramvare slik at en unngår å få infisert datamaskinen sin. Det finnes en rekke gode råd for å sørge for best mulig internettsikkerhet.

Husk også at hvis du skulle få en e-post som ser ut som den er fra banken, og det i e-posten bes om sensitive opplysninger (f.eks. brukernavn og passord etc.), må du ikke besvare denne men slette den umiddelbart. Ta kontakt med banken hvis du opplever dette eller er usikker på en e-post du har mottatt.

Nettbankene bruker krypterte linjer i forbindelsen med kundene. Det betyr at meldingsinnholdet forvrenges for å gjøre det ulesbart for andre.

Pass på at sikkerhetskortet eller kodebrikken ikke kommer på avveie.

Med BankID kan du også identifisere deg, åpne kundeforhold, signere låneavtaler og tinglyse på nettet.

Internettsikkerhet

Noen gode råd for best mulig internettsikkerhet:

  • Vær nøye med å oppdatere nettleser, operativsystem og programmer med sikkerhetsoppdateringer.
  • Installer sikkerhetsløsninger med antivirusprogram, brannmur og system for bekjempelse av trojanere. Mange nettbanker tilbyr gratis antivirusprogram.
  • Sjekk at det er sikkerhetslås på nettbanksiden før du oppgir brukeridentitet og koder.
  • Vær kritisk til nedlasting fra ukjente kilder. Det gjelder både gratisprogrammer, skjermsparere og fildelingstjenester.
  • Oppgi aldri brukeridentitet eller koder på henvendelser fra noen, selv ikke hvis man utgir seg å være fra banken, politiet eller andre institusjoner/myndigheter.

BankID og BankAxess

BankID er en felles bankløsning for sikker identifikasjon og signering på nettet. Selve identifiseringen skjer ved at du bruker BankID som legitimasjon f. eks. ved innlogging i nettbanken eller på et annet nettsted, som har tilrettelagt for at du kan bruke BankID.

Med BankID kan du også belaste din bankkonto direkte ved netthandel i stedet for å bruke debet- eller kredittkort. Denne norske betalingstjenesten heter BankAxess. Alle banker som er medlemmer av FNO eller har avtale med FNO om dette har anledning til å tilby BankAxess.

 

Kategori: ,
Publisert: 23. October 2010 - sist oppdatert: 7. January 2016
Visninger: 3698