Hva kan den nye banken hjelpe deg med – og hva må du gjøre selv

Den nye banken kan hjelpe deg med å få sagt opp kundeforhold, kontoer m.m.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Din nye bank hjelper deg gjerne med å avslutte kundeforhold, kontoer, lån og kredittkortgjeld. Men trenger fullmakt fra deg for å kunne gjøre det. Her gir vi deg oversikt over det du må gjøre selv når du bytter bank.

Interbankreglene, som trådte i kraft 1. mai 2008, sparer deg for mye tid og bryderi ved at den nye banken gjerne hjelper deg med å avslutte kundeforhold, kontoer, lån og kredittkortgjeld hos andre banker. Banken kan også gi deg oversikt over alle faste avtaler knyttet til kontoen eks. fullmakt om Avtalegiro og faste betalingsoppdrag.

For at den nye banken skal kunne hjelpe deg med å flytte eller innfri avtaler du har med din gamle bank, må du gi den nye banken fullmakt til dette. Her gir vi deg oversikt over hvordan du går frem og hva du må huske på ved bytte av bank. I Finansportalen har tilrettelagt for en enkel start på denne prosessen gjennom knappen bytt bank.

 

Du kan åpne konto og kundeforhold og søke om lån direkte fra bankens nettside

De aller fleste banker har lagt til rette for at du med BankID kan åpne kundeforhold og konto og søke om lån. Bruker du bankens internettsider følger du informasjonen og veiledningen som banken har lagt ut der.

Har du allerede BankID gjennom banken du bruker i dag kan du bruke denne til å åpne kundeforhold og konto i en annen bank i løpet av få minutter, så sant du ikke har behov for bankkort med bilde. Du kan også elektronisk signere lånesøknad, lånetilbud og pantsettelsesdokumenter ved hjelp av BankID.

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys og utstedes av bankene i Norge.

Legitimasjonskrav ved nytt kundeforhold og utstedelse av bankkort med bilde og BankID

Du må legitimere deg før du kan få etablert et nytt kundeforhold og få utstedt bankkort med bilde eller BankID. Fra 1. mars 2007 krever de aller fleste banker og kredittinstitusjoner pass som legitimasjon for å etablere nytt kundeforhold og utstede bankkort med bilde og BankID.

Hvitvaskingsloven pålegger alle finansinstitusjoner (banker, forsikringsselskaper m.fl.) å foreta grundig kundekontroll for å forhindre at kunder kan misbruke det finansielle systemet til å hvitvaske penger som kommer fra kriminell virksomhet. Under opprettelsen av konto og kundeforhold vil du derfor måtte regne med å svare på spørsmål.

Hvilke kontoer kan ikke uten videre flyttes

Enkelte kontotyper og situasjoner kan gjøre at kontoer ikke uten videre kan flyttes. Ta kontakt med din gamle bankforbindelse for informasjon om hvordan du kan få avsluttet kundeforhold og kontoer;

Boligsparing for ungdom – For å være sikker på at du ikke uforvarende bryter kontoavtalen bør du be banken om hjelp til å flytte innskuddsmidler du har i Boligsparing for ungdomBoligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning med skattefradrag for personer under 34 år. Pengene du setter inn kan bare brukes til boligformål.
Mer om Boligsparing for ungdom (BSU)
(BSU).

Negativ saldo – Dersom du har en negativ saldo på konto i din gamle bank, for eksempel fordi du har fått innvilget kreditt eller har overtrukket kontoen, vil kontoforholdet til din gamle bank ikke bli avsluttet uten at du dekker inn den negative saldoen.

Umyndig kontohaver – En umyndig kontohaver må ha vergenes samtykke for å kunne bytte bank.

Utlegg/pant eller sperret konto – Konto som er sperret, det er tatt utlegg eller pant i kan ikke flyttes så langt utlegget/panteretten/sperringen rekker.

Depositumskonto for husleie kan ikke flyttes uten samtykke fra utleier.

Dette trenger du ikke tenke på

Din nye bank tar seg av avslutning av konto(er), lån og kredittkort, om du gir banken fullmakt

Hvis du etter avtale med banken har fylt ut og signert fullmaktsskjema(er) har du gjennom dette bedt din nye bank om å hjelpe deg med å flytte/overføre saldo/innfri innskuddskonto, lån og kredittkortgjeld du har hos din gamle bankforbindelse.

eFaktura følger automatisk med til din nye nettbank

De eFakturaene du har registrert og akseptert i din gamle nettbank vil automatisk bli overført til din nye nettbank.

Overføring av innestående på konto

Gjennom fullmaktsskjema for flytting/innfrielse av innskuddskonto kan du be din nye bank om å hjelpe deg med å overføre innestående på konto i din gamle bank – eller du kan også gjøre det selv når ny konto er opprettet og før nettbankavtalen i din gamle bank blir avsluttet.

Etablering av pant og innfrielse av løpende lån

Når lån er innvilget i ny bank vil banken gjøre avtale med deg for signering og overlevering av undertegnet avtale av de nye lånedokumentene (låneavtale, pantedokumenter o.l.). Så snart den nye banken har fått signert låneavtale i retur og eventuelt etablert sikkerhet/pant vil lånet være klart for utbetaling. Hvis det er avtalt vil din nye bank ved utbetaling sørge for at lånene i din gamle bank blir innfridd med det nye lånet, eventuelt med andre midler dere har avtalt.

Dette må du gjøre selv

Avtalegiroer og faste betalingsoppdrag kan det hende at må legges inn på nytt i din nye nettbank

Avtaler du har hatt om Avtalegiro og faste betalingsoppdrag i din gamle nettbank må du legge inn på nytt i din nye nettbank. Du kan legge dem inn selv ved å følge bankens beskrivelse i nettbanken eller du kan også be om hjelp fra din nye bank.

En oversikt over alle etablerte fullmakter om Avtalegiro og faste oppdrag kan du få ved å henvende deg til din gamle bank du kan også be din nye bank om å innhente den for deg.

Tips! Vent med å avslutte din gamle lønns-/brukskonto til du har fått etablert bankkort og nettbankavtale hos din nye bank.

Gi beskjed om ditt nye kontonummer til dem du mottar innbetalinger fra

For at du skal få innbetalinger inn på din nye konto, må du informere om at du har fått nytt kontonummer. Det bør du gjøre skriftlig. Hvem du må huske på å gi beskjed avhenger av hvem du mottar regelmessige innbetalinger fra.  Du kan sende melding om kontoendring skriftlig per post, men stadig flere tilbyr deg også muligheten til å kunne gjøre det på internett.

Lønn fra arbeidsgiver? Gi skriftlig beskjed til personal- eller lønningsavdelingen om at du har fått nytt kontonummer.

Mottar du trygdeytelser eller barnebidrag? Ved å benytte MinID, felles innlogging til offentlige tjenester, kan du endre opplysning om ditt kontonummer hos skatteetaten, slik at ytelsene kommer inn på din nye konto.

Student og mottar innbetalinger av studielån på konto? Les mer om hvordan du endrer opplysning om kontonummer på lånekassens nettsider.

Legg inn regninger, som ikke har forfalt, og betalingsoppdrag i din nye nettbank

Når du sier opp den kontoen du har brukt som lønns-/brukskonto må du huske på å legge inn de regningene og betalingsoppdragene, som ikke er forfalt og belastet din gamle lønns- og brukskonto, i den nye nettbanken.

Ta vare på det du trenger av kontoutskrifter o.l. fra din gamle nettbank før avtalen avsluttes

Ta vare på det du trenger av kontoutskrifter m.m. fra arkivfunksjonen i nettbanken hos din gamle bankforbindelse før nettbankavtalen avsluttes. Arkivfunksjonen i nettbanken vil forsvinne når nettbankavtalen avsluttes.

Makulere og innlevere bank-/kredittkort, sjekker, id-kalkulator osv. etter avtale med banken

Bank-, kredittkort og sjekker skal ikke brukes etter avslutning av kundeforhold og den kontoen bankkortet eller sjekkene blir trukket fra. Kort og sjekkhefte skal makuleres og noen ganger også innleveres etter avtale med din gamle bank eller kredittselskapet. Negativ saldo på betalingskortet må dekkes inn før kundeforholdet kan avsluttes.

Kategori: ,
Publisert: 4. November 2010 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 33296