Krav til kundekontroll

Ved etablering av nytt kundeforhold og utstedelse av bankkort med bilde og bankID krever de fleste banker og kredittinstitusjoner at du legitimerer deg med pass.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

For å forhindre misbruk av det finansielle systemet er finansnæringen lovpålagt å utføre grundig kundekontroll. Ved åpning av kundeforhold, konto eller overføring av penger må du være forberedt på å svare på spørsmål og kunne legge frem gyldig legitimasjon.

Av: Finansportalen

Hvitvaskingsloven pålegger alle finansinstitusjoner (banker, forsikringsselskaper m.fl.) å foreta grundig kundekontroll for å forhindre at kunder kan misbruke det finansielle systemet til å hvitvaske penger som kommer fra kriminell virksomhet.

Spørsmål du må kunne svare på

Når du skal etablere et kundeforhold og gjennomføre transaksjoner vil du bli spurt om:

 • Navn
 • Fødselsnummer eller D-nummer
 • Fast adresse
 • Legitimasjon

Du vil også bli spurt om:

 • Kundeforholdets formål
 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • Du eller nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

For å forklare hvorfor du vil bli stilt spørsmål ved åpning av kundeforhold m.m. har Finanstilsynet, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening, Norges Fondsmeglerforbund og Finansnæringens Fellesorganisasjon samarbeidet om å lage en informasjonsbrosjyre.

Legitimasjonskrav

Ved etablering av nytt kundeforhold og utstedelse av bankkort med bilde og bankID krever de fleste banker og kredittinstitusjoner at du legitimerer deg med pass.

Taushetsplikt og behandling av personopplysninger

Finansinstitusjoner har taushetsplikt i forhold til de opplysningene du gir. Til enhver tid kan du kreve å få vite:

 • Hvilke opplysninger som er registrert om deg
 • Hva opplysningene skal brukes til
 • Hvor opplysningene er hentet fra

All behandling av opplysningene du har gitt må behandles i henhold til personopplysningsloven og kan ikke gis videre med mindre det foreligger hjemmel i lov. Du kan be om å få vite hvilke opplysninger som utleveres til andre i medhold av lov, og hvem som vil kunne motta opplysninger. Opplysninger som er innhentet oppbevares i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet og skal deretter slettes.

Tilhørende filer

Kategori: ,
Publisert: 18. October 2010 - sist oppdatert: 7. January 2016
Visninger: 4405