Nå har du som er 15 år rett til å åpne bankkonto og bestille bankkort

Fra du fyller 15 år har du nå rett til å åpne en bankkonto og bestille bankkort uten foreldres samtykke.

Opphavsrett: Colourbox

Som mindreårig kan du ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Fra 1. juli har du, som har fylt 15 år, fått større selvbestemmelsesrett ved valg av bank med rett til å åpne bankkonto og bestille bankkort.

Av: Finansportalen

Tirsdag 2. juli 2013

Vergemålsloven er endret, og fra 1. juli betyr det at du som har fylt 15 år har fått mer selvbestemmelsesrett ved valg av bank og banktjenester.

Rett til å åpne bankkonto og bestille bankkort

Fra fylte 15 år kan du nå åpne en bankkonto og bestille bankkort Debetkort er et betalingskort hvor betalinger og kontantuttak trekkes direkte fra en konto. Er kontoen tom, får vi ikke betalt med et debetkort.
Mer om Debetkort
i en bank du selv velger. På bankkontoen kan det bare stå penger som har blitt “stilt til rådighet” for deg fra eks. lommepenger, deltidsjobb eller lignende. Pengene kan du disponere gjennom å gjøre uttak av kontanter med kortet i minibank eller belaste kortet i varekjøpsterminal for varene du har kjøpt og eventuelt også samtidig ta ut kontanter. Siden du ikke er myndig vil du trenge at dine foreldre eller verge godkjenner åpningen av konto i banken. Dette gjøre som regel i dag gjennom nettbank og bank ID.

Endringene gir deg ikke rett til å disponere fritt over andre bankkontoer i ditt navn og du kan heller ikke inngå avtale om nettbank eller bruk av bankkortet til betaling på nett. Til det og mye annet vil du fortsatt trenge samtykke og samarbeidsvilje fra foreldrene eller vergene dine. Så det vil fortsatt lønne seg å vise dem at du mestrer ansvar og frihet de gir deg. Det er store prisforskjeller i markedet, så det er lønnsomt å sammenligne før du velger din bank.

 

Informasjon tilpasset deg – også om hva som skjer med konto og bankkort når du blir myndig

Når du skal åpne bankkonto og bestille bankkort inngår du en avtale med banken. For at du skal kunne ta ansvar for din del av avtalen og forstå hva avtalen går ut på må du også forstå hva avtalen innebærer. Derfor har Forbrukerombudet og Finans Norge (FNO) fremforhandlet nye vilkår for konto for mindreårige. Vilkårene er blitt en del av FNOs standardavtale for banktjenester, som brukes av de fleste norske banker.

Et nytt vilkår i standardavtalen sier noe om hva som skjer når kontohaver blir 18 år og myndig. Da skal du som hovedregel fritt disponere over egne konti, samtidig som foreldre eller andre verger, som har hatt tilgang til kontoen, skal miste denne.

 

Kategori: ,
Publisert: 2. July 2013 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 16376