Om Sende penger hjem

Sende penger hjem er en tjeneste på Finansportalen.no som gjør det billigere, bedre og trygt for innvandrere i Norge og nordmenn med innvandrerbakgrunn å sende penger til familie og venner fra Norge til sitt andre hjemland.

Fotograf: Fotograf: Berit Roald

Opphavsrett: Scanpix/Statsministerens kontor

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (Foto: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor)

Fotograf: Berit Roald

Opphavsrett: Berit Roald/Scanpix

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (Foto: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor)

Finansportalens Sende penger hjem – tjeneste er laget på initiativ fra Utenriksdepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Tjenesten skal være en hjelp til forbrukere i Norge som har behov for å sende penger til familie og venner i sitt andre hjemland. Ved hjelp av tjenesten, kan forbrukerne kostnadsfritt sammenlikne priser og betingelser for pengeoverføringer fra Norge til utlandet, slik at det blir billigere, bedre og trygt å sende penger. Tjenesten Sende penger hjem (på engelsk: Sending money home) sammenligner prisene fra en rekke ulike aktører på overføringer til ulike land. Tjenesten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Bakgrunn for Sende penger hjem

Innvandrere i Norge og nordmenn med innvandrerbakgrunn sender store pengebeløp til familie og slekt i sine opprinnelsesland. Internasjonalt utgjør de private pengeoverføringene fra om lag 200 millioner migranter i verden minst 200 milliarder dollar pr. år.  Dette er dobbelt så mye som all internasjonal bistand til sammen. Opptil 25 prosent av beløpene kan imidlertid gå tapt i overføringskostnader.

En effektivisering av pengeoverføringene vil kunne være et viktig bidrag til bistanden fra Norge til utviklingslandene. Ved hjelp av Sende penger hjem – tjenesten på Finansportalen.no kan forbrukerne sammenlikne priser og andre vilkår blant pengeoverførere, og dermed få bedre muligheter til å redusere sine overføringskostnader.

Med denne tjenesten ønsker Finansportalen å hjelpe forbrukerne til å gjøre de beste valgene når de skal sende penger fra Norge til utlandet. Tjenesten gir hjelp til å få overført penger til lavest mulig pris og/eller få høyest mulig kvalitet på pengeoverføringstjenestene. Slik vil en kunne oppnå en økt konkurranse i markedet for private pengeoverføringer. Tjenesten har et særlig fokus på transaksjoner til utviklingsland.

Nettverktøyet omfatter overføringer til landene med de største befolkningsgruppene i Norge med behov for å sende penger hjem. Mottaksland uten lovlige leverandører fra Norge er ikke inkludert i vår løsning.

Alle foretak som tilbyr norske forbrukere pengeoverføringstjenester til utlandet, og som har nødvendig konsesjon, er invitert til å presentere sine produkter, priser og betingelser i Finansportalens tjeneste. I tillegg vil pengeoverføringstjenester fra de mest benyttede internasjonale betalingsforetak presenteres.

Ifølge Fredsforskningsinstituttet (PRIO) er de vanligste beløpene overført fra Norge 1.000 og 5.000 kroner. Sende penger hjem-løsningen i Finansportalen presenterer derfor produktinformasjon for pengeoverføringstjenester for 1.000, 3.000 og 5.000.

Innsamling av data

For å kunne kontrollere for svingninger i valutakurser og andre endringer i gebyrstrukturer, samles all informasjon, for pengeoverføringer til utlandet, på samme dag en gang i måneden. Dette gjør det mulig å sammenligne tjenestene og beregne alle kostnadene med referanse til den samme inter-bank valutakursen.

Informasjonen som samles inn på samme dag:

  • Inter-bank valutakurser (IBR) lastes ned av Finansportalen fra Oanda.
  • Valutakurser, gebyrer og andre betingelser for sender og mottaker vil bli samlet inn av Finansportalen, gjennom leverandørenes nettsider.

Presenterte kostnader ved pengeoverføringer til utlandet

Sende penger hjem-løsningen gir forbruker en mulighet til å sammenligne kostnadene, leveringstider og andre betingelser ved pengeoverføring til utlandet fra forskjellige leverandører. De totale kostnader omfatter gebyr for avsender og valutakurs-kostnadene. Gebyrene for mottakeren, så lang disse er kjent, blir presentert gjennom tekst under “Vis detaljer” for den enkelte pengeoverføringstjeneste.

Kjøpsbeslutning

Forbruker bør ikke basere sitt valg av pengeoverføringstjeneste utelukkende på den presenterte informasjonen, da de faktiske kostnader og betingelser vil kunne variere. Kontakt den enkelte tjenesteleverandør på forhånd for å få oppdatert informasjon om kostnadene ved å overføre penger.

Andre prissammenligningsverktøy for betaling til utlandet.

Publisert: 28. October 2010 - sist oppdatert: 10. September 2020
Visninger: 4257