Så sikre er sparepengene i norske og utenlandske banker

Vil du være trygg på å ikke kunne tape pengene om banken skulle gå konkurs er det viktig å være klar over hvilken innskuddsgarantiordning som gjelder og hva den dekker.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Vil du være trygg på at sparepengene dine er sikre i banken gjelder det å vite hvilken innskuddsgarantiordning som gjelder for innskudd i banken du velger.
Av: Finansportalen
15. august 2013
Har du store innskuddsbeløpPenger som er satt inn i noe,  blant annet på en konto i en bank.
Mer om Innskudd
er det viktig å være klar over hvilken innskuddsgarantiordning som gjelder og hva den dekker, om du vil være trygg på å ikke kunne tape pengene om banken går konkurs.
Hvilken sikringsordning den enkelte bank er medlem av finner du i bankinnskuddsbarometeret, i detaljene for hvert enkelt produkt.

Medlemmer i Bankenes sikringsfond

Norske banker er medlemmer av den norske innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond, hvor innskudd på inntil to millioner kroner inklusive opptjente renter per person per bank er sikret. Grensen på to millioner kroner gjelder  selv om du har flere kontoer i samme bank. Hvorvidt du som innskyter er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning.
Mange banker tilbyr finansielle tjenester og produkter under andre merkenavn enn bankens foretaksnavn, for eksempel NORDirektebank (merkenavn) og Skagerrak Sparebank (foretaksnavn). Grensen på to millioner gjelder for innskudd og opptjente renter du til sammen har i  foretaket (bank- og merkenavn til sammen).
Har du med andre ord innskudd på mer enn to millioner kroner til sammen i NORDirektebank og Skagerrak Sparebank, er det bare de første to  millionene som er sikret i sikringsfondet. Det overskytende må du flytte til en annen bank (et annet foretak) om du ønsker at hele beløpet skal være sikret.
En endring i den norske sikringsordningen vil eventuelt kreve en endring i Banksikringsloven. Trykk her og les Finansminister Siv Jensens brev av 13. november 2013 til sentrale parlamentarikere i EU.

Innskudd som ikke dekkes av sikringsfondet

Det kan i forskrift fastsettes høyere dekning for spesielle typer innskudd eller for innskudd fra særskilte innskytere. Noen slik forskrift er imidlertid ikke fastsatt. Det er altså ikke fastsatt høyere dekning for innskudd på eiendomsmegleres og advokaters felles klientkonto og lignende.

Generelt er alle innskuddsformer der innskyteren er navngitt dekket. Privatpersoner og næringsdrivende dekkes på like vilkår, med de begrensningene som er omtalt nedenfor.

Følgende dekkes ikke:

  • Innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering.
  • Innskudd der en innskyter på individuelt grunnlag har fremforhandlet uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når slike fordeler har bidratt til å forverre institusjonens situasjon.
  • Innskudd fra andre selskaper i samme konsern som banken som er under administrasjon.
  • Innskudd som består av utbytte fra en straffbar handling.
  • Investeringer i andre bankprodukter som aksjer eller andre verdipapirer som ikke regnes som bankinnskudd.

Når dekker sikringsfondet tap?

Sikringsfondet skal dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest tre måneder etter at:

  1. Finanstilsynet har kommet til at institusjonen ikke er i stand til å tilbakebetale innskudd, og
  2. Banken er satt under offentlig administrasjon

Det er gitt nærmere regler i banksikringsloven om utbetaling med mer.

Utenlandske banker med filialmedlemsskap i Bankenes sikringsfond

Banker med hovedsete i annen EØS-stat som mottar innskudd fra allmennheten gjennom filial i Norge har rett til å bli medlem av den norske innskuddsgarantiordningen, dersom innskuddsgarantiordningen i filialens hjemland dekker et mindre beløp enn to millioner NOK. Den norske filialen av den utenlandske banken blir da et såkalt filialmedlem av den norske sikringsordningen.

 Innskudd i disse bankene er garantert av den nasjonale ordningen i det landet hvor banken har hovedsete, så langt denne rekker. I tillegg garanterer det norske banksikringsfondet for resten av innskuddet opp til to millioner norske kroner. Dette betyr at du som bankkunde er garantert dekket for opp til to millioner norske kroner av ditt innskudd i disse bankene.

Innskuddssikring i andre banker i EØS-området

Innskudd i banker som har hovedsete i andre EØS-land, og som ikke har filialmedlemskap i den norske sikringsordningen, er dekket opp til et visst beløp gjennom innskuddsgarantiordningene som er opprettet i disse bankenes hjemland. Fra 1. januar 2011 trådte det i kraft nye regler fra EU angående de nasjonale innskuddsgaranti-ordningene. Disse reglene pålegger alle land som er medlem av EU/EØS å ha sikringsordninger som gir innskytere en garanti på minst 100.000 Euro.

 

Les mer hos Bankenes sikringsfond

 

 

Kategori: ,
Publisert: 15. August 2013 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 25261