Slik fastsettes studielånsrenten, husbankrenten og normrenten

Fra 1. mars 2016 brukes Finansportalen som grunnlag for rentene i statsbankene og skatt på fordel av rimelige lån i arbeidsforhold.

Omleggingen  ble foreslått av Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, og en ny forskrift om beregningen av basisrenten og normrenten ble fastsatt 18. desember 2015.  Les mer hos Regjeringen.no

Basisrenten

Basisrenten avgjør utlånsrentene til Lånekassen og Husbanken, og fastsettes med utgangpunkt i uttrekk av priser på boliglån fra Finansportalen.

Basisrenten utgjør det aritmetiske gjennomsnittet av de fem laveste prisene på boliglån for hver av observasjonstidspunktene i observasjonsperioden.  Uttrekket tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet, med avdragstid på 30 år, en låntaker på 45 år og for landsdekkende markedsområde. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden. Finanstilsynet publiserer basisrenten på tilsynets hjemmeside.

Normrenten

Fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året.

Normrenten er lik den fastsatte basisrenten med et fradrag på 0,15 prosentenheter og deretter avrundet til nærmeste 0,1 prosentenhet.   Normrenten publiseres på Skattedirektoratets hjemmesider.  Les mer hos Skatteetaten.
Publisert: 14. December 2017
Visninger: 4374