Verdt å vite om finansagenter

Finansagentene markedsfører seg ofte med uttrykk som; “Vi tar jobben for deg” eller “Vi hjelper deg å oppnå markedets beste betingelser”. Før du inngår avtale bør du sjekke hvilke banker de har avtale med og sammenligne betingelsene du er blitt tilbudt med de tilbud som finnes i markedet presentert gjennom våre barometre.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Finansagenter markedsfører ofte med at “Vi gjør jobben for deg og garanterer deg markedets beste betingelser”. Med solid økonomi bør du minimum oppnå veiledende betingelser. Sjekk at du har fått bedre betingelser ved å sammeligne tilbudet med resultater fra relevante søk i våre barometre før du inngår avtale.

Av: Finansportalen.no

I markedet er det et stort antall finansagenter, som formidler din lånesøknad videre til finansieringsselskaper de har avtale med. Avtalen går ut på at finansagenten får utbetalt provisjon, dersom din søknad resulterer i en avtale mellom deg og finansieringsselskapet.

I motsetning til en lånerådgiver, som plikter etter beste evne å ivareta kundens interesser, vil en finansagent kun presentere deg som kunde for produkter fra de finansieringsselskapene finansagenten har inngått avtaler med. Finansagenten har imidlertid en lovpålagt plikt til å forsikre seg om at du kjenner til hvilke forskjellige finansieringsselskaper agenten representerer.

Løftene er fagre. Om de holder ord vet bare du

I markedsføringen gir ofte finansagentene løfter om at de skal finne markedets beste betingelser til deg. Om du har god, stabil økonomi og ingen betalingsanmerkninger bør du minimum oppnå veiledende betingelser. Sjekk om det er slik i barometrene i finansportalen eller i finansieringsselskapets prislister på nett før du inngår avtale med finansieringsselskapet.

Finansieringsselskapene er ikke pliktige til å gi et tilbud – heller ikke til en bestemt pris

Finansieringsselskapene er ikke pliktig til å gi deg et tilbud eller en bestemt pris. Prisen fastsettes ut fra din individuelle lånesituasjon. Det samme gjelder når finansieringsselskapet mottar ønske om tilbud fra deg gjennom Bytt bank i finansportalen  eller fra egne nettsider.

Dersom du tar opp lån gjennom en finansagent har du de samme rettighetene som du ville ha hatt dersom lånet hadde vært tatt opp direkte hos finansieringsselskapet. Disse rettighetene følger av finansavtaleloven, og er nærmere omtalt i Finansavtaleloven – lovdata.no.

En finansagent plikter å påse at du som kunde beholder alle de rettighetene finansavtaleloven gir deg. Dersom finansagenten ikke overholder denne plikten kan du gjøre gjeldende eventuelle misligholdssanksjoner overfor finansieringsselskapet. Selv om du tar opp lån gjennom en finansagent vil finansieringsselskapet altså være ansvarlig for at de plikter loven pålegger kredittyter blir oppfylt overfor deg som kunde.

Hvordan blir søknaden din behandlet

Dersom et foretak har avtale med ett eller flere finansieringsselskap kan foretaket operere som finansagent og formidle dine låneopplysninger til finansieringsselskap de har avtale med. Dersom finansieringsselskapet etter en vurdering ønsker å gi deg et tilbud, slik at formidlingen resulterer i en avtale mellom deg og finansieringsselskapet betaler selskapet finansagenten en provisjon for formidlingen.

Finansieringsselskapet vurderer dine låneopplysninger og gjør en kredittsjekk av din betalingsevne og -vilje på vanlig måte. De er ikke pliktig til å realitetsbehandle din søknad og kan også stille visse forhåndskrav, som eksempelvis alder, total gjeld, inntekt o.l. Hvis finansieringsselskapet avviser din søknad vil finansagenten kunne formidle denne til et annet finansieringsselskap, hvis de har avtale med flere.

Du skal ikke betale noe for formidlingen av søknaden

Finansieringsselskapet skal betale finansagenten provisjon i henhold til avtalen mellom disse, og du skal ikke måtte betale noe for låneformidlingen til finansagenten.

Hvor finner du finansagentene

Finansagentene finner du en rekke steder bl.a. på nettet, men også gjennom avisannonser, tekst-tv m.m. På nettet er det heller ikke uvanlig at en finansagent har flere forskjellige nettsider, hvor disse kan fremstå som selvstendige ved at de eksempelvis er gitt et annet navn enn finansagenten (foretaket) er registrert med i Brønnøysundregisteret.

Kategori: ,
Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 8028