Verdt å vite om smålån

Lånefinansiering gjør kjøp dyrere. Hvor mye dyrere avhenger av kredittrenten og gebyrene du må betale – og hvor raskt du nedbetaler.

Uansett om du ønsker å finansiere kjøp av bil, båt, caravan eller motorsykkel eller ta opp forbrukslån, kan du spare mye penger på å finne og velge det billigste tilbudet. Det gjør du enkelt med smålånbarometeret i Finansportalen. Her forteller vi deg de viktigste forskjellene mellom usikret lån og lån med salgspant – og fordelene ved å spare opp egenkapital før du kjøper.

Av: Finansportalen

Smålån

Med smålån menes her lån til finansiering av middels til større innkjøp av varer og tjenester som elektroniske artikler, hvitevarer, møbler, reiser, oppussing og andre produkter og tjenester.

Forbrukslån, kreditter og kredittkort

Renten på forbrukslån (lån uten sikkerhet) og kreditt (kontokreditt og kredittkort) er ofte høy, fordi kredittyter ikke har sikkerhet for kreditt-/lånebeløpet og tar en større risiko. Får du muligheten, er ekstra nedbetaling av slik gjeld den mest lønnsomme og sikreste sparingen du kan gjøre.

Lånefinansiering gjør det du kjøper dyrere. Hvor mye dyrere det blir avhenger av hvor høy kredittrente du må betale, i tillegg til gebyr, og hvor lang tid du bruker på å nedbetale gjelden. Forbrukslån og kreditt tas med i kredittvurdering når du søker om boliglån og kan forhindre deg i å kjøpe boligen du ønsker deg, fordi gjelden du allerede har vil begrense beløpet du kan låne til bolig.

Lån med sikkerhet – salgspantlån og boliglån

Når en kredittyter bevilger et lån til deg, kreves ofte at du stiller sikkerhet for at lånet betales tilbake. Ved kjøp av hus og hytter vil banken ta pant i eiendommen. I tilfeller der salgsgjenstanden er løsøre (fysiske ting som ikke er fast eiendom), kan det etableres salgspant i løsøregjenstanden. En slik ordning er vanlig både ved kjøp av bil, motorsykkel, caravan og båt, og innebærer at kredittyter har pant i gjenstanden inntil hele kjøpesummen er tilbakebetalt. Dersom du vurderer å ta opp et salgspantlån bør du være oppmerksom på enkelte ting som skiller salgspantlånet fra for eksempel et boliglån.

Salgspant må avtales for hele salgsgjenstanden.

Det er for eksempel ikke mulig å avtale at halve bilen skal være beheftet med salgspant. Dette gjelder også dersom du bare låner deler av kjøpesummen. Selv om kredittyter i noen tilfeller vil ha sikkerhet for et høyere beløp enn hva (rest)gjelden din tilsvarer, vil du naturligvis ikke være ansvarlig for å betale tilbake mer enn beløpet du skylder, inkludert renter.

Ting som er beheftet med salgspant kan ikke selges.

Låner du penger i banken til kjøp av bil, og banken får salgspant i bilen, kan du ikke selge bilen uten at lånet blir nedbetalt i sin helhet. Først da vil salgspantet bli slettet. Ved salg kan du naturligvis bruke salgssummen til å nedbetale lånet ditt, og således få slettet salgspantet. Er salgssummen lavere enn beløpet du skylder må du betale restgjelden før banken vil akseptere at salgspantet blir slettet.

Et salgspantlån kan ikke alltid flyttes til en ny bank.

Om et salgspantlån kan flyttes til en annen bank avhenger av om den nye banken vil akseptere pantet.

Finansiering av forbruk med sikkerhet i bolig

Forbruk kan finansieres gjennom opplåning med sikkerhet i bolig. Lånerenten på boliglån avhenger av boligens verdi i forhold til hvor mye boligen er belånt. Hvis du vil finansiere forbruk med pant i bolig, bør du nedbetale lånet i samsvar med hvor fort gjenstanden taper seg i verdi. Hvis ikke vil du komme til å betale renter og avdrag på forbruksgjenstanden eks. bilen lenge etter at den har mistet sin verdi. Lånekostnadene du til slutt har betalt vil også kunne komme til å bli større enn om du hadde lånefinansiert med sikkerhet i forbruksgjenstanden.

Hvor mye bør du låne

Du bør aldri låne mer enn du har evne til å betjene. Det vil si at du bør ha stabile langsiktige inntekter som du kan bruke til å betale renter og avdrag på lån. Banken ser på din samlede gjeld når din betalingsevne blir vurdert – det må du også gjøre i din beregning.

Hvor mye koster lånet

I tillegg til å nedbetale beløpet du har lånt, må du betale renter og gebyrer når du tar opp et lån. Bankene opplyser nominell og effektiv rente, samt gebyrer i sin prisliste for lån på sine nettsider.

Den nominelle renten er den løpende pålydende renten i en bestemt periode, vanligvis ett år. Først når gebyrene du må betale inkluderes kan man beregne den reelle effektive renten. Det er altså den effektive renten som forteller hva du egentlig betaler for lånet. Og det er denne renten du må bruke når du sammenligner tilbud fra ulike lånetilbydere.

Tinglysningskostnader ved lån om salgspant

Ved etablering av lån med salgspant vil du også måtte betale offentlig tinglysningsgebyr. Salgspant i motorkjøretøy tinglyses i løsøreregisteret mot et gebyr på 1.473 kroner. Salgspant i båt tinglyses i NIS-registeret mot et gebyr på 2.061 kroner.

Hva skal til for å få innvilget lån?

Betalingsevne og -vilje

Ingen vil låne bort penger til noen man på forhånd vet ikke har evne og/eller vilje til å betale tilbake. For at du skal få lån i en bank eller kredittinstitusjon må du ha en inntekt som er stor nok til å betjene lånet – i tillegg til andre faste utgifter og daglig forbruk. Desto høyere inntekt du har i forhold til dine faste og variable utgifter, desto bedre evne har du til å betjene lån.

Hvis banken tilbyr deg et lån, men samtidig fraråder deg å ta opp lånet, bør du følge bankens råd. Kan hende knuser det drømmen du har akkurat her og nå – men frarådning betyr at banken vurderer at du ikke har tilstrekkelig betalingsevne og tar en uforholdsmessig stor risiko ved å påta deg lånet.

Alder – inntekt og 0 betalingsanmerkninger

Mange finansieringsselskaper forutsetter at du er over en bestemt alder, har en bestemt inntekt eller høyere og at du ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger. I tillegg stiller ofte banken også betingelse om at lånetaker har lønnskonto i banken med lønnsinngang og at terminbeløpet (renter og avdrag) trekkes fra denne kontoen.

Når banken vurderer din betalingsvilje ser de på flere ting bl.a. om du har betalingsanmerkninger eller overtrekk på konto. Har du dette kan det forhindre deg i å få lån.

Hvor mye skylder du fra før?

Hvor mye gjeld du har fra før, avgjør hvor mye av betalingsevnen din som allerede er “brukt opp”. I sin kredittvurdering tar banken hensyn til din samlede gjeldsbelastning. Det vil si all gjelden du har fra før i form av kreditter (både på kort og konto), Studielån, forbrukslån, billån og lignende.

Egenkapital

Mange finansieringsselskap tilbyr fullfinansiering av eksempelvis bilkjøp. Men du får gunstigere rentebetingelser om du har spart opp noe egenkapital på forhånd. Gunstigere rentebetingelser gis ofte når du har 35 % eller mer i egenkapital.

Sikkerhet

Når en kredittyter bevilger et lån til deg, kreves ofte at du stiller sikkerhet for at lånet betales tilbake. Ved kjøp av hus og hytter vil banken som regel ta pant i den faste eiendommen. I tilfeller der salgsgjenstanden er løsøre (fysiske ting som ikke er fast eiendom), kan det etableres salgspant i løsøregjenstanden. En slik ordning er vanlig både ved kjøp av bil, motorsykkel, caravan og båt, og innebærer at kredittyter har pant i gjenstanden inntil hele kjøpesummen er tilbakebetalt.

Dersom du vurderer å ta opp et salgspantlån hos en kredittyter bør du være oppmerksom på enkelte ting som skiller salgspantlånet fra for eksempel et boliglån;

  • Salgspant må avtalesfor hele salgsgjenstanden.
  • Ting som er beheftet med salgspant kan ikke selges.
  • Et salgspantlån kan kun flyttes til annen bank om ny bank aksepterer pantet.

Låneavtale og utbetaling

Undertegne avtaler og fullmaktsskjemaer

Hvis finansinstitusjon eller bank etter behandling av lånesøknad ønsker å gi deg et lånetilbud, vil du bli kontaktet for å avtale signering av låneavtaler, pantstillelse og oppgjørsskjema. Eventuelt også fullmaktsskjemaer for flytting/ innfrielse lån eller kredittkortgjeld – alt avhengig av hva dere blir enige om.

Legitimasjonskrav ved nytt kundeforhold

Du må legitimere deg ved etablering av nytt kundeforhold og utstedelse av bankkort med bilde eller Bank-ID. Fra 1. mars 2007 krever de aller fleste banker og kredittinstitusjoner pass som legitimasjon for å etablere nytt kundeforhold og utstede bankkort med bilde og Bank-ID.

Etablering av pant – innfrielse av løpende lån og utbetaling

Mange banker gir deg finansieringsbevis og lånetilsagn i nettbanken og tilbyr muligheten til å signere låne- og pantedokumenter elektronisk med BankID.

Så snart banken eller finansieringsselskapet har fått etablert sikkerhet/pant i panteobjektet vil lånet være klart for utbetaling. Ved forbrukslån eller refinansiering av boliglån vil overskytende lån utbetales til avtalt konto. Ved salgspantlån vil lån utbetales til selger mot etablering av pant.

 

Kategori: ,
Publisert: 24. October 2010 - sist oppdatert: 15. August 2018
Visninger: 12476