Verdt å vite om sparing i bank

På utkikk etter bedre avkastning på penger du vil sette til side? Her forteller vi deg hvordan du finner frem til de beste innskuddstilbudene gjennom Finansportalen

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Lyst på bedre avkastning? Besøk Banksparebarometeret i finansportalen.no.

Av: Brigitte Watz, Finansportalen

Lyst til å sette av penger?

Lyst til å sette penger på konto i bank eller investere i fond? Hvilke tilbud som er relevante for deg avhenger av om du må ha lett tilgang på pengene eller om du for en kortere eller lengre periode kan avse sparepengene i din daglige økonomi. I tillegg avhenger det av hva du forventer å ha av avkastning, og om du kan tåle risikoen fondstypen innebærer.

Legitimasjonskrav ved nytt kundeforhold

Først må du legitimere deg før du kan få etablert et nytt kundeforhold og å få utstedt bankkort med bilde eller BankID på bankid.no. Fra 1. mars 2007 krever de aller fleste banker og kredittinstitusjoner pass som legitimasjon for å etablere nytt kundeforhold og utstede bankkort med bilde og BankID.

Bankinnskudd

Så sant man setter inn penger hos bankleverandører, som har nødvendig konsesjon, trenger de færreste av oss å bekymre oss for å tape innskudd. Innskudd inklusiv opptjente renter i norske banker er sikret med opp til to millioner kroner og også utenlandske banker er omfattet av sikringsordninger. I tillegg vil det, finnes det et bredt tilbud innen banksparing. Ettersom betingelsene kan variere svært mye fra bank til bank, lønner det seg å sammenligne ulike tilbud. Når du har penger stående på en bankkonto, justeres renten etter markedsrenten. Det betyr at renten kan endres relativt ofte.

Hvilke tilbud som er relevante for deg avhenger av hvor mye du skal plassere, hvor ofte og hvor raskt du trenger å få pengene utbetalt igjen.

Bruks- og lønnskonto

I markedet finner du tilbud om bruks-/lønns- og sparekonto i ett, men de fleste banker tilbyr en lav innskuddsrente på bruks-, lønns- eller utgiftskonto. For å få mest mulig renteinntekter på dine innskudd bør du fremfor å ha mye penger innestående på bruks- og lønnskonto med lav innskuddsrente, opprette èn eller flere sparekonti i tillegg.

I enkelte tilfeller vil det være en fordel å ha et godt kundeforhold til banken hvis du senere skal søke om lån. Ved søknad om lån vil banken blant annet skue til bankinnskuddene dine. Banker forutsetter ofte at du har konto med lønnsinngang etablert i banken før de innvilger boliglån og at terminbeløpet (renter og avdrag) trekkes fra denne kontoen.

Høyrentekonto

På en høyrentekonto, også kalt sparekonto eller kapitalkonto, kan du ofte få høyere rente enn på en ordinær brukskonto. Denne spareformen er godt egnet hvis du sparer til et bestemt formål, f.eks. til kjøp av bil.

Det er store forskjeller mellom innskuddsrentene hos de ulike bankene. Hvilken rente du oppnår, kan dessuten avhenge av sparebeløpets størrelse. Flere banker opererer med trappesatser, slik at du får høyere rente når du for eksempel passerer 50 000 og 100 000 kroner.

Vær oppmerksom på at antall gebyrfrie uttak fra en del høyrentekontoer ofte er begrenset. Hvis du overstiger dette antallet, må du betale et forholdsvis høyt gebyr på neste uttak. Det varierer fra bank til bank hvor mange gebyrfrie uttak du kan gjøre.

Noen lar store beløp samle seg opp på lønnskontoen. For disse kan det være mye å hente på å flytte pengene til en konto med høyere rente..

Du kan også inngå en fast spareavtale, der penger blir overført månedlig fra lønnskontoen til en sparekonto med høyere rente..

Fastrenteinnskudd

På samme måte som du kan binde renten på boliglånet, er det også mange banker som tilbyr deg fast rente på sparepengene dine.

Med fastrenteinnskudd er du sikret mot rentefall. Samtidig går du glipp av renteinntekter hvis renten stiger.

Pengene er bundet frem til den datoen du avtaler med banken. Avtaleperioden kan f.eks. være 1, 3 eller 5 år.

Selv om pengene er bundet til kontoen, er det mulig å gjøre uttak i perioden. Ulempen er at du da blir belastet med et gebyr (i realiteten gjelder den samme problematikken som for rentetapserstatning på fastrentelån).

Fastrenteinnskudd gjelder engangsbeløp. Du kan altså ikke ha månedlig sparing knyttet til en slik konto. Minsteinnskuddet varierer fra bank til bank. Det kan f.eks. være 50 000 eller 100 000 kroner.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Boligsparing for ungdom (BSU) er en svært gunstig spareordning. Til og med det året du fyller 33 år kan du spare inntil 27 500 kroner årlig. Du får et skattefradrag på 10 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, får du dermed 2 750kroner mindre i skatt. Man får ikke skattefradrag om man helt eller delvis eier en bolig.

I tillegg til denne skattefordelen, får du høyere innskuddsrente enn på en sparekonto. Som for alle andre sparekontoer kan det være ekstra renteinntekter å hente ved å sjekke betingelsene hos ulike banker.

Gjennom årenes løp kan du ikke spare mer enn 300 000 kroner innenfor denne ordningen.

Pengene kan kun brukes til boligformål. Du kan benytte beløpet til kjøp av ny bolig eller nedbetaling av eksisterende boliglån (forutsatt at du har kjøpt og flyttet inn i boligen etter at sparingen startet).

Bruker du pengene til annet enn de nevnte boligformålene, må du betale skattefordelen tilbake.

Kategori: ,
Publisert: 25. January 2009 - sist oppdatert: 5. January 2023
Visninger: 18199