Nye regler for BSU

I 2021 gjelder nye regler for BSU ordningen. Maksimalt sparebeløpet pr. år har økt og reglene for hvem som får skattefradrag er endret.

Maksimalt sparebeløp økes til 27 500 kr. pr. år. Samlet sparebeløp på BSU kontoen kan ikke overstige 300 000 kr. Dersom innbetaling overstiger beløpsgrensen, skal det overskytende beløp returneres til deg.

Fra 2021 gis det ikke fradrag når du per 31. desember i inntektsåret helt eller delvis eier primær- eller sekundærbolig. Dette gjelder både direkte og indirekte eie.

Publisert: 6. January 2021 - sist oppdatert: 12. February 2023
Visninger: 115