På tide å bytte bank?

Ikke fortvil hvis banken din øker boliglånsrenten på tross av solide resultater i fjor. Du har 200 billigere alternativer.

Fotograf: Elisabeth Realfsen

Vend banken din ryggen hvis du ikke vil ha økte lånerenter.

Av: Finansportalen

Fredag 8 mars 2013

Til tross for solide resultater i 2012 valgte Danske Bank å sette opp renten for norske boliglånskunder  i februar i år. I dag følger DNB etter og setter opp renten for norske boliglånskunder med 0,3 prosentpoeng. Økningene begrunnes med at bankene  trenger økte inntekter for å kunne dekke inn Finanstilsynets kommende krav til egenkapitaldekning.

De nominelle rentene på DnBs vanlige boliglån er nå over 4 prosent.

Oversiktene våre viser imidlertid at den største andelen banker slett ikke har funnet det nødvendig å innføre prisøkninger overfor kundene. Dette kan, i alle fall delvis, forklares med de store overskuddene norske banker oppnådde i fjor.

Våre oversikter viser at hvis du har et boliglån på 1 million kroner og en bolig verdt 1,6 millioner kroner,  kan du i dag (8. mars 2013) velge og vrake mellom 153 alternative tilbud med nominelle renter til godt under fire- tallet, og over 200 boliglån som er billigere enn DnB bank ASAs boliglån Helkunde 75%. Tilsvarende lån i Danske Bank ligger på 198ende plass i dag hos oss, målt i effektiv rente (prisene er per mars 2013. Red anm)

Bruk makten din!

Vil du være sikker på at du har konkurransedyktige lånebetingelser nytter det ikke å bli sittende i godstolen å vente på et hyggelig brev fra banken. Bankenes jobb er å maksimalisere sin egen profitt, levere gode resultater og holde seg solide. Derfor vil de alltid beholde fortjenestemarginer så lenge de kan. Like naturlig og selvsagt bør det være for norske forbrukere å sjekke om de har konkurransedyktige bankbetingelser regelmessig, og sørge for at utgiftene som går med til å betale for finansbransjens tjenester er så lave som mulig.

Bank og forsikring utgjør en stor andel av en husholdnings budsjett, uansett om husholdningen er stor eller liten – og Finansportalens oversikter viser at det er store forskjeller i bankenes tilbud. Det betyr at mange forbrukere kan spare tusenvis av kroner på å forhandle frem bedre betingelser hos sin nåværende bankforbindelse, gjennom å bytte bank eller skaffe seg flere bankforbindelser.

Sjekk om du har konkurransedyktige bankbetingelser i Finansportalen i dag – og del gjerne hvor mye du sparer med andre, så flere kan se at det nytter å bruke den forhandlingsmakten vi forbrukere har.

 

Publisert: 8. March 2013 - sist oppdatert: 12. June 2019
Visninger: 2316