LOfavør BSU

Leverandør *: SpareBank 1 Sørøst-Norge

Markedsområde: Landsdekkende

Produktnavn: LOfavør BSU

Krav om annet produkt?: Nei

Forutsetter medlemskap?: Ja

Medlemskap: LOfavør UNG , LOFavør

Gruppe: Boligsparing for ungdom

Må være student?: Nei

Må være pensjonist?: Nei

Alder fra: 13 år

Alder til: 33 år

Minimumsinnskudd: Ubegrenset

Totalt maksimalt innskudd: 300 000 kr

Sikret innskuddbeløp: 2 millioner kroner i Bankenes sikringsfond

Innskuddsikringsordning: Bankenes sikringsfond garanterer Innskudd opp til to millioner kroner, inklusive opptjente renter for hver innskyter i hver enkelt medlemsbank. Les mer: www.bankenessikringsfond.no

Andre betingelser: Fra 2021 er det kun de som ikke eier bolig som får skattefradrag når de sparer i BSU.

Krav om månedlig sparing?: Nei

Frie uttak pr. år: 0

Kapitaliseringsperiode: Årlig

Type trapperente: nei

Rentesats 1 (nominell): 3,35 %

Beløp rentesats gjelder fra: 0 kr

Gyldig fra: 12.11.2021

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet.